Đủ hồ sơ ứng viên dự tuyển chức danh hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh

P.GIANG |

(QNO) - Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Sáng ngày 31.12.2013 cho biết, đã có 11 hồ sơ đăng kí thi tuyển các chức danh Hiệu trưởng, hiệu phó các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đã có 2 hồ sơ dự tuyển chức danh hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam, 3 hồ sơ dự tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Quảng Nam, 2 hồ sơ dự tuyển chức danh hiệu trưởng và 4 hồ sơ dự tuyển chức danh hệu phó trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam. “Đây mới chỉ là số hồ sơ dự tuyển các chức danh Hiệu trưởng, hiệu phó các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại. Trước mắt, đã đáp ứng đủ yêu cầu để tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh theo như kế hoạch dự kiến”, ông Sáng nói.

P.GIANG