Hướng đến Thành lập Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh: Kiện toàn hệ thống phần mềm

VĂN HÀO |

Việc xây dựng phần mềm phục vụ hoạt động của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh đang được Sở Thông tin - truyền thông tích cực triển khai, đáp ứng yêu cầu đưa trung tâm đi vào hoạt động đúng lịch trình (tháng 1.2017).

Sở Thông tin - truyền thông cho biết, việc nâng cấp phần mềm trên cơ sở phần mềm “một cửa điện tử”, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã triển khai cho các đơn vị, sau đó nâng cấp bổ sung chức năng, phân hệ để phù hợp với việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ giữa Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh với các đơn vị. Về chuẩn hóa quy trình thủ tục, sở tiến hành khảo sát thông tin, thu thập biểu mẫu, quy trình cho 720 thủ tục của các sở, ban ngành đưa vào thực hiện tại trung tâm. Cấu hình thông tin, quy trình thực hiện tất cả thủ tục hành chính diễn ra trên phần mềm. Phần mềm đảm bảo liên thông về quy trình thủ tục giữa hệ thống “một cửa điện tử” và hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Ông Trương Thái Sơn - Trưởng phòng Công nghệ thông tin Sở Thông tin - truyền thông cho biết, tiến độ xây dựng phần mềm đang được sở triển khai đồng bộ, các đơn vị của sở đã khảo sát, thu thập dữ liệu về bộ thủ tục hành chính của các cơ quan tham gia Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh (bao gồm thông tin về thủ tục đã được các đơn vị rà soát, chuẩn hóa và các bộ thủ tục chưa được chuẩn hóa). Sở đã cài đặt phần mềm “một cửa điện tử” cho tất cả đơn vị tham gia Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh (trừ các đơn vị ngành dọc). Hiện nay đã khảo sát, cập nhật được khoảng 817 thủ tục của 19 sở, ban, ngành của tỉnh. “Chúng tôi đang phối hợp với doanh nghiệp triển khai nâng cấp, xây dựng hệ thống phần mềm trung tâm, gồm 12 phân hệ, trong đó 2 phân hệ sử dụng chính là “một cửa điện tử” và dịch vụ công trực tuyến đã xây dựng cơ bản hoàn chỉnh, sẵn sàng triển khai tập huấn cho các đơn vị sử dụng trước. Các phân hệ còn lại đang tiến hành xây dựng theo kế hoạch đề ra” - ông Sơn nói.

Sau khi hoàn thành cài đặt, tập huấn sử dụng cho đội ngũ cán bộ, phần mềm phục vụ hoạt động của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh sẽ vận hành thử nghiệm, dự kiến trong vòng 1 tháng (12.2016). Nội dung bao gồm thử nghiệm trên hệ thống quy trình xử lý, tiếp nhận, trả kết quả hoàn chỉnh hồ sơ của tổ chức, cá nhân; Thử nghiệm việc theo dõi, giám sát xử lý, báo cáo, thống kê, đánh giá mức độ hài lòng của công dân; Tra cứu thông tin trên màn hình cảm ứng…

VĂN HÀO