Đẩy nhanh tiến độ triển khai Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh

TRIÊU NHAN |

(QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa chỉ đạo các đơn vị, sở ban ngành khẩn trương đẩy nhanh các phần việc liên quan, nhằm đảm bảo đưa Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh đi vào hoạt động thử nghiệm đúng kế hoạch, tiến độ đề ra vào ngày 1.12.2016 và hoạt động chính thức vào 3.1.2017.

Theo đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục triển khai dự án, hồ sơ thiết kế chi tiết công trình theo đúng quy định; phối hợp với chủ đầu tư thống nhất phương án thiết kế, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở TT&TT có trách nhiệm làm việc với các bên, đảm bảo trang bị hệ thống máy móc, đường truyền, trang thiết bị liên quan đúng kế hoạch đề ra, hoàn chỉnh phần mềm, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm việc tại trung tâm… Sở TT&TT được giao đảm nhận công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, kể từ năm 2017 trở đi.

Phó Chủ tịch Lê Trí Thanh cũng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương báo cáo danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại trung tâm theo yêu cầu của Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương thành lập bộ phận “một cửa” để tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến trung tâm và trình UBND tỉnh phê duyệt…

TRIÊU NHAN