Ngày 29.11 khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2016

VĂN HÀO |

(QNO) - Ngày 1.11, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2016 thông báo một số nội dung về tổ chức kỳ thi tuyển sắp tới.

Theo đó, danh sách những người đủ điều kiện dự thi sẽ đăng tải trên website Sở Nội vụ, địa chỉ: “http//noivuqnam.gov.vn” kể từ ngày 8.11.

Việc phổ biến nội quy, quy chế thi, hướng dẫn thí sinh làm bài thi và các nội dung liên quan đến kỳ thi (thí sinh nhận giấy báo dự thi) diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (số 08 Trần Hưng Đạo, TP.Tam Kỳ).

Thời gian mỗi thí sinh tập trung để nghe phổ biến các nội dung nêu trên là một buổi, cụ thể: Thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm có mã ngành dự tuyển: COTH (qltt); GIDU; GITH; KEHO; LADO; NONG; NONG (kl); VATH; NOVU có mặt tại địa điểm trên lúc 7 giờ 30 ngày 15.11. Thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm có mã ngành dự tuyển: THTR; SYTE; VAPH; TACH có mặt lúc 13 giờ 30 ngày 16.11. Thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm có mã ngành dự tuyển: TACH (xd); TANG; NGVU; TUPH; VAHO; XADU có mặt lúc 7 giờ 30 ngày 17.11.

Khai mạc kỳ thi lúc 6 giờ 30 ngày 29.11. Từ 7 giờ ngày 29.11 đến 2.12 sẽ thi trắc nghiệm 3 môn trên máy vi tính (môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn Tin học và môn Ngoại ngữ). Lịch thi cụ thể đối với từng thí sinh sẽ có thông báo sau.

Ngày 4.12 thi viết môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Địa điểm thi tại Trường Đại học Quảng Nam (102 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ).

VĂN HÀO