Trung tâm Hành chính công: Đầu mối giải quyết thủ tục hành chính

VĂN HÀO |

Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh dự kiến ngày 2.1.2017 đi vào hoạt động, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật. Cơ cấu bộ máy trên nền tảng bộ khung của Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh trước đây. Theo đề án, lãnh đạo trung tâm gồm giám đốc và không quá 3 phó giám đốc; có 6 phòng chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay đã phê duyệt ông Võ Văn Hùng giữ chức vụ Giám đốc trung tâm, ông Thiều Việt Dũng đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc và 5 phòng ban đang hoạt động gồm: Văn phòng, Phòng Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Phòng Quản lý đầu tư, Phòng Xúc tiến đầu tư và Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp.

Phòng Tiếp nhận và giải quyết TTHC có chức năng hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định và xử lý, giải quyết hồ sơ, TTHC của công dân, tổ chức. Ông Phan Tá Tây (Trưởng phòng) cho biết, ở các sở ngành hiện nay, cán bộ văn thư chỉ nhận hồ sơ TTHC chứ chưa đủ khả năng giải quyết bước đầu như thẩm tra, thẩm định tính pháp lý của hồ sơ. Còn khi trung tâm đi vào hoạt động, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ xử lý được bước đầu các TTHC, trên tinh thần giảm 30% thời gian giải quyết. Để thuận lợi trong công việc, trang thiết bị tại trung tâm sẽ được bố trí khoa học theo các khu chức năng, bao gồm: khu vực cung cấp thông tin, TTHC; khu vực đặt các trang thiết bị điện tử, kể cả máy lấy số xếp hàng tự động, tra cứu thông tin TTHC, tra cứu kết quả giải quyết TTHC; khu vực tiếp nhận và trả kết quả được chia thành từng quầy tương ứng với từng lĩnh vực khác nhau; bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết dành cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Theo ông Võ Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh, khi đi vào vận hành chính thức, trung tâm sẽ là đầu mối tập trung để các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh bố trí công chức, viên chức đến thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của cá nhân, tổ chức. Ngoài ra tham gia đề xuất các giải pháp về cải cách TTHC và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. “Cạnh đó, trung tâm còn có chức năng quảng bá tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu đầu tư phát triển của tỉnh; kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư vào Quảng Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh” - ông Hùng nói.

VĂN HÀO