Chưa phát huy tốt vai trò góp ý, giám sát quy định hành chính của người dân

;
Thứ Tư, 18/04/2018, 09:10 [GMT+7]

Tin từ Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, trong 3 tháng qua, UBND tỉnh đã ban hành 4 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quản lý của các Sở GTVT, Tư pháp, NN&PTNT. Việc thống kê, soạn thảo nội dung công bố TTHC của các sở, ban, ngành đã có khá nhiều tiến bộ, đáp ứng thời gian và chất lượng. Hiện các sở, ban, ngành tiến hành rà soát, đơn giản hóa TTHC theo cách tháo gỡ các cơ chế, chính sách, thủ tục liên quan đến đất đai, nông nghiệp, nông thôn, người có công, hộ tịch… kể từ tháng 3.2018 và sẽ hoàn thành trước ngày 1.8.2018.

Cũng theo Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, hầu hết đơn vị, địa phương đều thực hiện đầy đủ việc niêm yết nội dung hướng dẫn và địa chỉ cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, song số lượng phản ánh kiến nghị, đề xuất, sáng kiến của cá nhân, tổ chức trên địa bàn Quảng Nam còn quá ít. Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành đã được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại trung tâm hành chính công mới chỉ đạt tỷ lệ 29,7% với 367/1.234 TTHC. Hiện công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC ở nhiều đơn vị, địa phương còn thiếu kinh nghiệm, kiêm nhiệm, chưa huy động được sự đông đảo của người dân vào công tác kiểm soát TTHC thông qua kênh phản ánh, kiến nghị. Vai trò của người dân trong việc góp ý, hiến kế và giám sát các quy định hành chính và thực hiện các quy định hành chính chưa thể phát huy một cách tốt nhất.

T.D
 

.
.
.
.
.