Tập huấn nghiệp vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

THÀNH CÔNG |

(QNO) - Sáng nay 17.5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu - Trưởng ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 896) đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Gần 600 đại biểu từ các xã, phường, các Sở ban ngành tham dự hội nghị. Ảnh: T.C
Gần 600 đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.C

Gần 600 đại biểu là cán bộ cấp xã, phường, đại diện các sở, ban ngành liên quan dự hội nghị đã được quán triệt các nội dung: Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13.3.2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; các văn bản liên quan của Bộ Công an, UBND tỉnh; Quyết định số 3605/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 896 tỉnh; quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 896 và kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896; tập huấn nghiệp vụ thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu nhấn mạnh, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân có ý nghĩa hết sức quan trọng, là chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đề nghị các sở, ban ngành, UBND các cấp tổ chức tập trung phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức các văn bản chỉ đạo, nhận thức đúng về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo sự đồng thuận từ các cấp ngành. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, bãi bỏ, ban hành; đề xuất cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, ban hành, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. Tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để chuẩn bị các điều kiện cần thiết lắp đặt trang thiết bị phục vụ kết nối, chia sẻ khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

THÀNH CÔNG