Núi Thành đề xuất giữ nguyên đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn

;
Thứ Hai, 08/04/2019, 12:46 [GMT+7]

Để ổn định các đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn và phù hợp với quy hoạch huyện Núi Thành chuyển sang đơn vị hành chính cấp thị xã vào năm 2020, UBND huyện Núi Thành vừa đề xuất cấp có thẩm quyền cho địa phương giữ nguyên đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn như hiện nay.

Huyện Núi Thành hiện có 17 xã, thị trấn, thực hiện Nghị quyết số 37/2018 của Bộ Chính trị và Công văn số 1456/2019 của UBND tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, UBND huyện đã thống kê, rà soát thực trạng 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, qua đó cho thấy, hiện nay có 4 xã, thị trấn chưa đạt 50% tiêu chuẩn về tiêu chí diện tích tự nhiên là thị trấn Núi Thành, xã Tam Giang, Tam Hải và Tam Quang; không có xã nào chưa đạt 50% tiêu chuẩn của 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số (thuộc đối tượng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 37/NQ-TW).

VĂN PHIN

.
.
.
.
.