Chỉ số CCHC sẽ là cơ sở đánh giá thi đua năm 2019

;
Thứ Tư, 15/05/2019, 09:57 [GMT+7]

Sáng 14.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp nghe các thành viên Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả thẩm định, khảo sát điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh năm 2018.  

Theo Sở Nội vụ - cơ quan giúp việc Hội đồng thẩm định, bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC các sở, ban ngành và UBND cấp huyện năm 2018 được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, gồm: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; tác động của CCHC. Thang điểm đánh giá của Chỉ số CCHC là 100; điểm đánh giá điều tra xã hội học là 36/100.

Về kết quả thẩm định thực hiện CCHC đối với các sở, ban ngành, ông Trương Hồng Giang - Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ thông tin: Chỉ số trung bình đạt 79,58%, chỉ số cao nhất là 89,13%, thấp nhất 72,34%. Trên cơ sở tổng hợp phiếu khảo sát điều tra xã hội học do Bưu điện tỉnh thu thập, kết quả tổng hợp, xử lý cho thấy điểm số trung bình các sở, ngành đạt được là 32,09/36 điểm, tỷ lệ 89,15%; tỷ lệ điểm cao nhất là 93,36% và thấp nhất 85,57%.

Trong khi đó, kết quả thẩm định thực hiện CCHC đối với UBND cấp huyện năm 2018 có chỉ số trung bình đạt 72,08%, chỉ số cao nhất là 79,81% và thấp nhất là 65,01%. Tương tự, kết quả tổng hợp phiếu khảo sát điều tra xã hội cho thấy điểm số trung bình các địa phương cấp huyện đạt được là 29,22/36 điểm, tỷ lệ 81,18%; tỷ lệ điểm cao nhất là 86,52% và thấp nhất 66,29%. Còn đối với các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, chỉ số trung bình đạt 95,133%, chỉ số cao nhất 95,88%, thấp nhất 94,26%.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cơ bản thống nhất với báo cáo thẩm định, khảo sát điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình rất cao với đề xuất của UBND tỉnh là sẽ lấy kết quả đánh giá trên làm một trong những cơ sở đánh giá, nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét kết quả thi đua năm 2019 của thủ trưởng và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

NGUYÊN ĐOAN

.
.
.
.
.