Chỉ số PAR INDEX 2018 của Quảng Nam tăng điểm và tăng 8 bậc

;
Thứ Bảy, 25/05/2019, 09:04 [GMT+7]

(QNO) - Theo công bố của Bộ Nội vụ vào chiều 24.5, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2018 của Quảng Nam đạt 75,22 điểm, đứng thứ 44/63 tỉnh, thành cả nước, tăng 1,95 điểm so với năm 2017.

Trong đó, chỉ số hài lòng đạt 10,04 điểm. Từng lĩnh vực cải cách cũng đã có những thay đổi đáng kể, đó là điểm khảo sát lãnh đạo quản lý 16,71 điểm, tác động đến phát triển kinh tế 3,5 điểm. Công tác chỉ đạo điều hành 7,25/9 điểm, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 7,81/10 điểm, cải cách thủ tục hành chính 11,4/13 điểm, cải cách tổ chức bộ máy 8,78/12 điểm, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 10,29/13,5 điểm, tài chính công 7,53/12,5 điểm, hiện đại hóa nền hành chính 8,62/13,5 điểm, tác động cải cách hành chính đến người dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 13,54/16,5 điểm.

Kết quả thống kê này đã đưa Quảng Nam tăng 8 bậc so với năm 2017. Theo phân tích từng lĩnh vực, ngoài chỉ số chỉ đạo điều hành, thủ tục hành chính chiếm vị thứ trên trung bình (21 & 28) thì các chỉ số còn lại như xây dựng văn bản pháp luật, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính đều thuộc thứ hạng dưới trung bình (tương ứng 56, 35, 34, 53 & 50).

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Bộ Nội vụ nhận định PAR INDEX 2018 đi sâu vào việc đánh giá hiệu quả, tác động của cải cách hành chính nhiều hơn. Giá trị trung bình của PAR INDEX 2018 có xu hướng tăng lên, thể hiện kết quả triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính mỗi địa phương đã có những thay đổi đáng kể so với năm 2017 khi lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố dành sự quan tâm cho công tác cải cách hành chính ngày càng nhiều.

Các tỉnh tăng hạng, tăng điểm phần lớn nhờ vận hành trung tâm hành chính công; tiếp nhận và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; đổi mới sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức; xây dựng mô hình chính quyền thân thiện; có những chỉ đạo quyết liệt, cụ thể nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức…

Kết quả có 9 tỉnh, thành nhóm A (nhóm tốt); 15 tỉnh, thành nhóm C (trung bình); 3 tỉnh nằm nhóm D (yếu) và Quảng Nam thuộc nhóm B (nhóm khá với 36 tỉnh, thành).

T.D

.
.
.
.
.