Đại Lộc sáp nhập nhiều cơ quan, đơn vị

;
Thứ Sáu, 31/05/2019, 09:33 [GMT+7]

Ngày 30.5, UBND huyện Đại Lộc công bố quyết định thành lập Ban Quản lý dự án và Trật tự xây dựng huyện và quyết định thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đại Lộc trên cơ sở sáp nhập nhiều đơn vị.

Theo đó, Ban Quản lý dự án và Trật tự xây dựng huyện Đại Lộc là đơn vị hình thành trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Đội quản lý trật tự xây dựng huyện, do ông Hứa Hai làm Giám đốc. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ từ các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh. Đồng thời, đơn vị này thực hiện chức năng là chủ đầu tư, tổ chức quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND huyện quyết định đầu tư… Ban Quản lý dự án và Trật tự xây dựng huyện Đại Lộc chính thức đi vào hoạt động từ 1.6.2019.

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đại Lộc, do ông Đinh Công Trái làm Giám đốc. Đây là đơn vị hình thành trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm Phát triển cụm Công nghiệp - Thương mại và Dịch vụ huyện. Theo nhiệm vụ được giao, trung tâm sau khi thành lập có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai...

HOÀNG LIÊN - BÍCH LIỄU

.
.
.
.
.