PAR INDEX 2018: Tăng điểm, thăng hạng nhưng chưa thể lạc quan

;
Thứ Hai, 27/05/2019, 11:35 [GMT+7]

Chỉ số cải cách hành chính 2018 (PAR INDEX 2018) của Quảng Nam tăng 1,95 điểm, tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng, nhưng tổng điểm vẫn dưới giá trị trung bình, chỉ đứng vị thứ 44/63 tỉnh, thành. Chỉ dấu này cho thấy chưa thể lạc quan về nỗ lực cải cách hành chính (CCHC) suốt một năm qua!

Sự vận hành suôn sẻ của Trung tâm Hành chính công Quảng Nam vẫn chưa thể nhận được sự đánh giá cao của Bộ Nội vụ về cải cách hành chính. Ảnh: T.D
Sự vận hành suôn sẻ của Trung tâm Hành chính công Quảng Nam vẫn chưa thể nhận được sự đánh giá cao của Bộ Nội vụ về cải cách hành chính. Ảnh: T.D

Tăng điểm và thăng hạng

Ngày 24.5.2019, Bộ Nội vụ công bố có 9 tỉnh, thành nhóm A (nhóm tốt), 15 tỉnh, thành nhóm C (trung bình), 3 tỉnh nằm nhóm D (yếu) và Quảng Nam thuộc nhóm B (nhóm khá với 36 tỉnh, thành) về kết quả đánh giá PAR INDEX 2018. Thống kê cho thấy PAR INDEX 2018 của Quảng Nam đạt 75,22 điểm, đứng thứ 44/63 tỉnh, thành cả nước, tăng 1,95 điểm so với năm 2017, trong đó chỉ số hài lòng 10,04 điểm. Từng lĩnh vực cải cách cũng đã có những thay đổi đáng kể. Cụ thể, điểm khảo sát lãnh đạo quản lý 16,71điểm, tác động đến phát triển kinh tế 3,5 điểm, công tác chỉ đạo điều hành 7,25/9 điểm, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 7,81/10 điểm, cải cách thủ tục hành chính 11,4/13 điểm, cải cách tổ chức bộ máy 8,78/12 điểm, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 10,29/13,5 điểm, tài chính công 7,53/12,5 điểm, hiện đại hóa nền hành chính 8,62/13,5 điểm, tác động  CCHC đến người dân và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh 13,54/16,5 điểm.

Kết quả thống kê này đã đưa Quảng Nam tăng 8 bậc so với năm 2017. Sự tăng điểm, thăng hạng so với PAR INDEX 2017 được cho là nỗ lực thực hiện cải cách hành chính của địa phương đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Kết quả này được Bộ Nội vụ xác nhận giá trị trung bình của PAR INDEX 2018 có xu hướng tăng lên, thể hiện kết quả triển khai nhiệm vụ CCHC mỗi địa phương đã có những thay đổi đáng kể so với năm 2017 khi lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố dành sự quan tâm cho công tác cải CCHC ngày càng nhiều. Bản tham luận tại hội nghị PAR INDEX của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết Quảng Nam luôn hướng đến việc xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm của một chính quyền phục vụ. Những vấn đề lớn, khó trong CCHC như phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện quy trình 4 bước (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại trung tâm hành chính công, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền điện tử,  hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, bổ sung, sửa đổi những quy định, chính sách chưa phù hợp, ban hành mới các chính sách cần thiết…  “CCHC được xác định là khâu đột phá nên Quảng Nam đã công khai, minh bạch thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, liên tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện tốt nhất 3 mục tiêu “giảm thủ tục, thời gian, chi phí” trong thực hiện thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực thi hành công vụ của công chức, viên chức…” - ông Tân nói.

Chưa thể lạc quan

“Lịch sử” thống kê PAR INDEX Quảng Nam từ 2012 đến 2017 đã từng xếp hạng (theo tuần tự) là 29, 52, 35, 38, 32 và 52. Năm 2017 đã từng tụt giảm không phanh đến 20 bậc thì tăng điểm, thăng hạng của năm 2018 ít nhiều cũng mang lại niềm vui và là điều đáng mừng. Tuy nhiên, phân tích tổng điểm, thứ hạng hay các chỉ số thành phần của PAR INDEX 2018 vẫn chưa thể lạc quan về nỗ lực cải cách suốt một năm qua của địa phương. Theo thống kê, so với giá trị trung bình 76,92 PAR INDEX của các tỉnh, thành thì số điểm 75,22 điểm của Quảng Nam vẫn còn thấp 1,70 điểm và thứ hạng vẫn chưa đạt mức trung bình. Ngoài chỉ số chỉ đạo điều hành, thủ tục hành chính chiếm vị thứ trên trung bình (21 & 28) thì các chỉ số còn lại như xây dựng văn bản pháp luật, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính đều thuộc thứ hạng dưới trung bình (tương ứng 56, 35, 34, 53 & 50).

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện đã công bố đầy đủ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của 3 cấp. Kiện toàn, phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại bộ phận một cửa các cấp, tiếp tục hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. Chỉ riêng trung tâm hành chính công đã tiếp nhận và giải quyết 1.670 thủ tục hành chính, phê duyệt 684 thủ tục hành chính thực hiện theo quy trình 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt  và trả kết quả), đạt tỷ lệ 53% tổng số thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh... Không chỉ vậy, 100%  sở, ngành, địa phương đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên 30% so với quy định hiện hành… Tỷ lệ trước và đúng hạn đến 97%.

Những con số thống kê ấy phần nào thể hiện CCHC của địa phương đang được vận hành suôn sẻ. Nhưng tại sao các nỗ lực ấy không được ghi nhận đúng mức? Có thể hiểu CCHC không chỉ là giảm bớt lượng giấy tờ mà là cải cách quy trình thủ tục minh bạch, rõ ràng. Một khi người dân, doanh nghiệp hiểu rõ lộ trình họ phải làm thì dù thêm một loại giấy tờ hay thêm một hai ngày chờ đợi không phải là vấn đề lớn nữa. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Quảng Nam tiếp tục xác định cải cách thủ tục hành chính là khâu quan trọng và then chốt trong tiến trình CCHC, tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh. Một trong những đề nghị của Quảng Nam gửi đến trung ương là quá  trình tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính cần theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Nên xác định rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm chủ trì, cơ quan nào phối hợp, hồ sơ, yêu cầu, điều kiện giải quyết. Ngoài ra, kịp thời ban hành và đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia nội dung các quyết định công bố thủ tục hành chính sau khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực để các địa phương triển khai thực hiện thống nhất…

TRỊNH DŨNG

.
.
.
.
.