Phú Ninh sắp xếp hội quần chúng

;
Thứ Ba, 28/05/2019, 12:52 [GMT+7]

Sau sắp xếp, tổng số hội quần chúng cấp huyện ở Phú Ninh chỉ còn lại 7 hội, thay vì 14 hội như trước đây.

Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), UBND huyện Phú Ninh thực hiện sắp xếp các tổ chức hội quần chúng nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội. Theo đó, trước khi sắp xếp, huyện có 14 tổ chức hội với khoảng trên 35 nghìn hội viên, trong đó có 8 hội được UBND huyện công nhận có tính chất đặc thù. Theo phương án củng cố tổ chức, sắp xếp các hội quần chúng, huyện đề xuất sáp nhập Hội Từ thiện và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin vào Hội Chữ thập đỏ; hợp nhất Hội Tù yêu nước và Hội Cựu Thanh niên xung phong, lấy tên là Hội Tù yêu nước - Cựu Thanh niên xung phong; hợp nhất Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức, lấy tên là Hội Khuyến học - Cựu giáo chức; hợp nhất Hội Người mù và Hội Người khuyết tật, lấy tên là Hội Người mù - Khuyết tật huyện. Đối với Hội Người cao tuổi, Hội Đông y, Hội Công thương gia, huyện đề xuất giữ nguyên, đồng thời đề nghị giải thể Hội Làm vườn và Hội Kế hoạch hóa gia đình.

Như vậy, tổng số hội ở huyện sau khi sắp xếp giảm từ 14 xuống còn 7 hội. UBND huyện cho biết, đối với các hội cấp xã, UBND cùng cấp căn cứ vào phương án sắp xếp các hội ở huyện và tùy tình hình thực tế địa phương để sắp xếp cho phù hợp. Cũng theo đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng, cơ cấu số lượng thành viên Ban Chấp hành hội từ 11 - 13 người. Mỗi hội có chủ tịch và không quá 2 phó chủ tịch.

Hầu hết tổ chức hội trên địa bàn huyện hoạt động nhờ vào sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước. Mức hỗ trợ chung cho lĩnh vực hoạt động, nhiệm vụ được giao cho mỗi hội là 20 triệu đồng/năm. UBND huyện đánh giá, hoạt động của một số hội ít hiệu quả, mang tính hình thức. Một số tổ chức hội qua nhiều nhiệm kỳ mà chưa tổ chức đại hội; có hội thành lập nhưng không hoạt động. Một số hội có tôn chỉ, mục đích giống nhau nhưng hội có tính chất đặc thù có hội không có tính chất đặc thù, từ đó dẫn đến tình trạng cùng là tổ chức hội quần chúng nhưng chế độ, chính sách khác nhau…

Từ thực trạng trên, UBND huyện cho rằng việc sáp nhập, hợp nhất, tổ chức lại các hội là nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, thực hiện tốt chủ trương về tinh gọn bộ máy. Để thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp các tổ chức hội quần chúng, Phòng Nội vụ huyện đề nghị các hội hợp nhất, sáp nhập tổ chức họp ban chấp hành hoặc đại hội và mời đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan để thông báo chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc hợp nhất, sáp nhập hội.

ANH ĐÔNG
 

.
.
.
.
.