Điện Bàn quá tải hồ sơ đất đai

;
Thứ Ba, 02/07/2019, 13:48 [GMT+7]

Do đặc thù của một thị xã đang phát triển, lượng hồ sơ cần giải quyết trong lĩnh vực đất đai ở Điện Bàn liên tục tăng đột biến dẫn đến quá tải, chậm trễ một lượng không nhỏ khiến công dân chưa hài lòng.

Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn lĩnh vực đất đai ở Điện Bàn từ đầu năm 2019 lên đến 16%. Ảnh: Q.T
Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn lĩnh vực đất đai ở Điện Bàn từ đầu năm 2019 lên đến 16%. Ảnh: Q.T

Nỗ lực cải cách

Đầu tháng 6.2019, UBND thị xã Điện Bàn quyết định giải thể Trung tâm Hành chính công thị xã Điện Bàn và thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã trực thuộc Văn phòng HĐND & UBND thị xã. Bộ máy hành chính nhà nước của thị xã cũng được sắp xếp, tinh gọn để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Điện Bàn đã tiến hành sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm Giải phóng mặt bằng thành Trung tâm Phát triển quỹ đất, hợp nhất Trung tâm VH-TT và Đài Truyền thanh - truyền hình thành Trung tâm VH-TT và truyền thanh - truyền hình, giải thể Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp - thương mại và dịch vụ thị xã, ban hành Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2019 - 2021.

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Điện Bàn có 3 đơn vị tự đảm bảo chi phí hoạt động, 3 đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động. Hiện nay, tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng so với tổng số văn bản đi/đến giữa các cơ quan, đơn vị trong nội bộ thị xã đạt 98% trong khi tỷ lệ giữa các cơ quan, ban ngành thị xã với các cơ quan bên ngoài cũng đạt 97%. Ông Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở TT-TT cho biết, một số dịch vụ công của Điện Bàn rất mới mẻ, hiện đại chưa có địa phương nào trong tỉnh có và thậm chí Sở TT-TT cũng phải cập nhật để hoàn thiện.

Quá tải hồ sơ đất đai

Theo tổng hợp mức độ đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, tại Bộ phận một cửa thị xã có 199/500 đánh giá rất hài lòng (đạt tỷ lệ 39,8%), số chưa hài lòng là 64/500 (tỷ lệ 12,8%). Ở cấp địa phương, các xã, phường có tỷ lệ đánh giá chưa hài lòng từ tổ chức, công dân cao nhất lần lượt gồm: Vĩnh Điện (20%), phường Điện Nam Bắc (18,6%), phường Điện Nam Đông (13,3%)…(Q.T)

Chung thực trạng như hầu hết địa phương trên địa bàn tỉnh, đất đai vẫn là lĩnh vực tạo ra nhiều vướng mắc trong nỗ lực cải cách hành chính của Điện Bàn. Theo thống kê, từ đầu năm 2019, đất đai là lĩnh vực duy nhất (trong số 13 lĩnh vực) có hồ sơ trễ hẹn ở Điện Bàn và tỷ lệ trễ hẹn lên đến 16% (1.770 hồ sơ). Theo đại diện lãnh đạo phòng TN-MT Điện Bàn, các nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này là bởi sự phối hợp thiếu đồng bộ giữa các cơ quan chuyên môn, nhân lực hạn chế, hồ sơ bị thất lạc và đặc biệt là số lượng hồ sơ tăng đột biến nhất là vào giai đoạn đầu năm 2019.

Ông Lê Thanh Long - Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã Điện Bàn cho rằng, cần nghiên cứu cơ chế tuyên truyền, khuyến khích về thời gian, lệ phí đối với công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến vì Điện Bàn hiện có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định nhưng đến tháng 5.2019 chỉ phát sinh 2 hồ sơ của công dân đăng ký kinh doanh hộ cá thể theo hình thức này. Trong khi đó, ông Ngô Đình Liêu - Trưởng phòng Nội vụ thị xã Điện Bàn thông tin, hiện nay nhân viên hợp đồng ở các cơ quan của Điện Bàn tư tưởng không ổn định, bởi theo văn bản của Tỉnh ủy thì phải thi trong tháng 6 và kết thúc hợp đồng trong tháng 7 nhưng đến bây giờ vẫn chưa có kế hoạch thi. Mặt khác, năm 2019 theo chỉ tiêu tỉnh giao Điện Bàn sẽ được 116 biên chế nhưng đến giờ chỉ có 84 cán bộ, công chức làm việc nên thiếu hụt khá nhiều dẫn đến công việc bị quá tải.

QUỐC TUẤN
 

.
.
.
.
.