Gần 500 TTHC mức độ 3, 4 thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

;
Thứ Tư, 24/07/2019, 16:28 [GMT+7]

(QNO) - Sáng nay 24.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với các sở, ban ngành liên quan để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23.4.2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì hội nghị. Ảnh: M.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì hội nghị. Ảnh: M.L

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định 61 tại các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Đã có 1.521 TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; trong đó các sở, ban ngành giải quyết tại trung tâm 1.439 TTHC và 82 TTHC của 3 cơ quan ngành dọc.

Hiện có 498 TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4, chiếm 35% tổng số TTHC đưa vào thực hiện tại trung tâm; đã phê duyệt 646 TTHC thực hiện quy trình 4 bước. Từ ngày 1.1 đến 20.7.2019, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận 46.735 hồ sơ và giải quyết 43.809 hồ sơ; trong đó, trước và đúng hạn 43.231 hồ sơ (99%), trễ hạn 577 hồ sơ (1%).

Tính đến thời điểm này, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và phần mềm một cửa điện tử đang được triển khai vận hành thông suốt, hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã. Đã có 7/18 huyện, thị, thành phố sử dụng phần mềm, hệ thống phần mềm của tỉnh đã kết nối, đồng bộ dữ liệu thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua đã cố gắng hoàn thành các nội dung công việc theo Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 8.8.2018 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 24.9.2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn nhiều nội dung chưa triển khai thực hiện, cần khẩn trương tiến hành.

Đồng chí Trần Văn Tân yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử; xây dựng kế hoạch triển khai lưu trữ điện tử, luân chuyển, lưu trữ dữ liệu TTHC trên hệ thống một cửa điện tử. Đồng thời hoàn thành kết nối và đưa vào sử dụng hệ thống một cửa điện tử đến 100% địa phương cấp huyện, xã để giải quyết TTHC liên thông.

Ngoài ra, Sở Nội vụ phối hợp với Sở TT&TT, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính, cải cách TTHC để cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Các sở, ngành cần khắc phục tình trạng trễ hạn hồ sơ và thực hiện quy định công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC.

MỸ LINH

.
.
.
.
.