Quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử

;
Thứ Tư, 24/07/2019, 10:57 [GMT+7]

Sáng 23.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) với Ban chỉ đạo xây dựng CPĐT, chính quyền điện tử bộ ngành, địa phương. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng -  Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia về CPĐT, sau 3 tháng triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP, ngày 7.3.2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, đến nay đã vận hành được một số hệ thống có ý nghĩa trong triển khai CPĐT như: Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, các nội dung lớn của Cổng dịch vụ công quốc gia cũng đang được thực hiện...

Tại Quảng Nam, việc xây dựng chính quyền điện tử đã tập trung triển khai các hệ thống thông tin dùng chung nhằm phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, hiện nay, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và phần mềm một cửa điện tử đã triển khai sử dụng tại tất cả sở, ngành, UBND 18 huyện, thị xã, thành phố và một số xã, phường trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 22%, mức độ 4 đạt 33%; phần mềm Q-office được triển khai sử dụng và đã kết nối liên thông hệ thống phần mềm của các đơn vị qua trục liên thông văn bản nội tỉnh; đã cấp 967 chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân;…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tái khẳng định quyết tâm trong việc triển khai CPĐT cho dù nhiệm vụ là hết sức khó khăn, đồng thời nêu rõ tầm nhìn trong xây dựng CPĐT, tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Việc xây dựng CPĐT là giải quyết 4 mối quan hệ, gồm 2 quan hệ với bên ngoài (Chính phủ với người dân, Chính phủ với doanh nghiệp) và 2 quan hệ nội bộ (giữa các cơ quan Chính phủ với nhau, giữa Chính phủ với cán bộ công chức). Mục tiêu của CPĐT là cung cấp thông tin và dịch vụ công dựa trên nền tảng số tới mọi người, mọi lúc, mọi nơi; tăng cường công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng; tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định của Chính phủ. Do đó, về nguyên tắc, phải liên thông, không trùng lắp và bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Về phương châm thực hiện CPĐT, phải lấy người dân làm trung tâm, lấy sự thuận tiện, hài lòng của người dân làm mục tiêu và phải bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Dịch vụ công trên nền tảng số phải thuận tiện, nếu người dân không dùng, doanh nghiệp, tổ chức không dùng thì coi như CPĐT thất bại, đầu tư là lãng phí.

ANH ĐÔNG

.
.
.
.
.