Tiên Phước đồng loạt bầu cử trưởng thôn, khối phố

;
Thứ Hai, 08/07/2019, 11:26 [GMT+7]

Hôm qua 7.7, tất cả 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Phước đồng loạt tổ chức bầu cử thôn trưởng, khối phố trưởng nhiệm kỳ 2019 - 2021. Hàng nghìn người dân trên địa bàn hăng hái tham gia bỏ phiếu bầu ra những người đủ đức, đủ tài, có uy tín để thực hiện công việc ở cộng đồng dân cư.

Sau khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các thôn của các xã trên địa bàn, huyện Tiên Phước còn lại 85 thôn, khối phố. Nhiệm kỳ này, Tiên Phước có 85 điểm bầu cử, bầu ra 85 thôn trưởng, khối phố trưởng trên địa bàn. Cuộc bầu cử bắt đầu từ 6 giờ 30 phút và kết thúc lúc 11 giờ, ngày 7.7. Nhìn chung, công tác bầu cử trên địa bàn huyện Tiên Phước diễn ra thuận lợi, cử tri khẩn trương đến các điểm bầu cử để bầu chọn 85 ứng cử viên có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực vào chức danh trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2019 - 2021.

NGUYỄN HƯNG
 

.
.
.
.
.