Cải thiện chỉ số PCI luôn nằm trong tốp 10

;
Thứ Hai, 02/12/2019, 09:27 [GMT+7]

UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, chính quyền địa phương phải đặt việc cải thiện, nâng cao chỉ số PCI là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Quảng Nam quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng điều hành kinh tế địa phương năm 2019 đạt từ 67,38 điểm (tăng 1,53 điểm so với năm 2018), phấn đấu đến năm 2020, chỉ số PCI Quảng Nam đạt từ 69 điểm trở lên và luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước. Mục tiêu cụ thể năm 2019 sẽ phải có 3/10 chỉ số (tính minh bạch, năng động và thiết chế pháp lý, an ninh trật tự) nằm trong tốp 10 và tốp 5 vào năm 2020, có 4/10 chỉ số (gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, chi phí thời gian và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp) nằm trong tốp 15 và năm 2020 vào tốp 5, có 3/10 chỉ số (chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng và đào tạo lao động) nằm trong tốp 20...

T.D

.
.
.
.
.