Cần tiếp tục hỗ trợ hơn 12 nghìn nhà ở cho người có công giai đoạn 2019 – 2021

DIỄM LỆ |

(QNO) - Tại Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 11 (Khóa IX) diễn ra vào sáng nay (2.10), UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người có công (NCC) với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 11 thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho người có công. Ảnh: D.L
Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 11 thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho người có công. Ảnh: D.L
 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, chính sách hỗ trợ nhà ở đối với NCC với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thực hiện là 31.352 nhà. Từ năm 2013 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa hoàn thành 26.935, dự kiến đến hết năm 2019 hoàn thành khoảng 27.831 nhà. Số lượng nhà còn lại theo Nghị quyết 22 và nhà mới phát sinh cần được xây dựng, sửa chữa trên địa bàn tỉnh còn 12.734 nhà.

Việc hỗ trợ NCC với cách mạng được UBND tỉnh khẳng định cần phải liên tục, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với những người đã có nhiều đóng góp cho đất nước. Do đó, việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với NCC với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh là cần thiết.

Theo rà soát của UBND tỉnh, toàn bộ 12.734 nhà cần được hỗ trợ xây mới và sửa chữa giai đoạn 2019 - 2021 với tổng nguồn kinh phí dự kiến thực hiện hơn 335 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

TAGS