Chỉ đạo giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri

CHÂU NỮ (tổng hợp) |

Thực hiện công văn của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương liên quan giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV theo thẩm quyền.

Cử tri đề nghị có chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư, khai thác điểm du lịch thác Grăng (Nam Giang). Ảnh: B.A
Cử tri đề nghị có chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư, khai thác điểm du lịch thác Grăng (Nam Giang). Ảnh: B.A

Điểm du lịch thác Grăng có trong danh mục được hỗ trợ đầu tư

Cử tri đề nghị tỉnh có chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư, khai thác điểm du lịch thác Grăng (Nam Giang). UBND tỉnh trả lời: Trong Chương trình công tác thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Tỉnh ủy về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế thu hút ưu đãi các nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực du lịch trong năm 2018 - 2019, tuy nhiên đến nay cơ chế này vẫn chưa được ban hành. Nay UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT&DL và các ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ đã giao. Ngoài ra, theo quy định tại Quyết định số 364 ngày 31.1.2019 của UBND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi Quảng Nam đến năm 2025, điểm du lịch thác Grăng có trong danh mục được hỗ trợ đầu tư vào năm 2023 với tổng kinh phí hỗ trợ đầu tư hạ tầng 4.287 tỷ đồng. UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Nam Giang nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định.

Yêu cầu giám sát hoạt động khai thác cát sỏi

Đối với đề nghị không gia hạn giấy phép khai thác cát sỏi của Công ty CP Xây dựng - thương mại - dịch vụ Tây Nông Sơn; UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Nông Sơn kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát sỏi của Công ty CP Xây dựng - thương mại - dịch vụ Tây Nông Sơn tại thôn Trung An, xã Quế Trung, Nông Sơn. Đồng thời kiểm tra việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường, việc thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương của Công ty để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm (nếu có) và đề xuất UBND tỉnh xem xét việc cho phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Đề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với ông Nguyễn Văn Chương

Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát hồ sơ công nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Văn Chương (SN 1951, xã Tam Anh Bắc, Núi Thành; tham gia cách mạng năm 1969, hy sinh ngày 23.10.1973). Ông Nguyễn Văn Chương được gia đình và chính quyền địa phương làm hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, hài cốt an táng tại nghĩa trang liệt sĩ năm 1993 và có giấy báo tử nhưng đến nay ông Chương chưa được công nhận liệt sĩ. UBND tỉnh thông tin: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Văn Chương, Sở LĐ-TB&XH đã thẩm định đảm bảo đủ điều kiện, đúng quy trình thủ tục và tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 2276/UBND-KGVX ngày 23.4.2020 đề nghị Bộ LĐ-TB&XH xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với ông Nguyễn Văn Chương.

Sắp xếp, bố trí cán bộ cơ bản phù hợp tình hình thực tế

Cử tri đề nghị UBND tỉnh tổ chức sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. UBND tỉnh trả lời: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (tại huyện Quế Sơn thành lập xã Quế Mỹ trên cơ sở nhập xã Quế Cường và xã Phú Thọ; tại Nông Sơn thành lập xã Ninh Phước trên cơ sở nhập xã Quế Phước và xã Quế Ninh; tại Hiệp Đức thành lập thị trấn Tân Bình trên cơ sở nhập thị trấn Tân An và xã Quế Bình), các địa phương này dôi dư 58 cán bộ, công chức. Đến nay, các huyện cơ bản bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư phù hợp tình hình thực tế tại địa phương; đã hoàn thành thủ tục nghỉ hưu trước tuổi và điều động, tuyển dụng công chức cấp huyện đối với những cán bộ, công chức đủ điều kiện. Đối với 42 người hoạt động không chuyên trách dôi dư (xã Ninh Phước 11 người; xã Quế Mỹ 13 người; thị trấn Tân Bình 18 người), các địa phương đã giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

TAGS