Cử tri miền núi kiến nghị quan tâm đầu tư lưới điện

T.B (tổng hợp) |

UBND tỉnh đã có báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX về vấn đề đầu tư, nâng cấp mạng lưới điện khu vực miền núi.

Cử tri Phước Sơn đề nghị nâng cấp mạng lưới điện vùng cao từ 2 pha lên 3 pha, điều chỉnh hạ tầng điện theo tuyến đường mới sau khi sáp nhập thôn nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của nhân dân trên địa bàn huyện.

Theo UBND tỉnh, những năm qua, địa phương và ngành điện tập trung tương đối lớn vốn đầu tư để cấp điện cho nhân dân khu vực chưa có điện cũng như củng cố lưới điện hiện có trên địa bàn Phước Sơn. Tuy nhiên, với đặc thù miền núi, dân cư nhiều khu vực phân bố rải rác, nhu cầu điện cho sinh hoạt là chính nên trong điều kiện nguồn vốn có hạn, các địa phương đã thực hiện giải pháp đầu tư chỉ xây dựng đường dây trung thế 2 pha và trạm biến áp 1 pha. Qua khảo sát thực tế của Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) cho thấy, nhu cầu về phụ tải điện 3 pha để sản xuất hiện nay tại xã Phước Chánh, Phước Công, Phước Thành, Phước Lộc không nhiều. Trong khi đó, để nâng hệ thống lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp thành 3 pha như đề nghị của cử tri thì vốn thực hiện sẽ rất lớn. Với nhu cầu thực tế sử dụng và khả năng cân đối vốn thực hiện thì chưa thể đầu tư nâng cấp lưới điện như đề xuất của cử tri. Riêng đối với việc sáp nhập thôn sẽ không ảnh hưởng đến việc cung cấp điện của ngành điện cho sinh hoạt và sản xuất của các hộ dân trên địa bàn nên PC Quảng Nam giữ nguyên lưới điện hiện trạng.

Cử tri Đông Giang đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện đến khu du lịch sinh thái Cổng trời, các nhà máy chế biến gỗ... để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào miền núi.

Theo báo cáo của PC Quảng Nam, công ty đã cấp điện thi công khu du lịch sinh thái Cổng trời và sẽ đảm bảo đủ điện cho giai đoạn khởi động các dự án trên địa bàn. Để đáp ứng đủ điện cho giai đoạn tiếp theo, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với PC Quảng Nam, các ngành liên quan khảo sát nhu cầu thực tế tại địa phương và căn cứ nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Cử tri huyện Nam Giang đề nghị đầu tư điện lưới cho 2 thôn A Xò, Công Zốt và cụm dân cư Grát, xã Chơ Chun và nâng cấp công suất trạm thu, phát sóng tại 2 xã La Ê, Chơ Chun nhằm đảm bảo công tác thông tin liên lạc, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác.

Theo UBND tỉnh, danh mục đầu tư cấp điện cho 2 thôn A Xò, Công Zốt xã Chơ Chun đã có trong danh mục dự án cấp điện nông thôn Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2020. Các công trình đang được Sở Công Thương phê duyệt thiết kế. Đối với lưới điện cụm dân cư Grát, xã Chơ Chun chưa có kế hoạch đầu tư (phát sinh mới do giãn dân). Đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với PC Quảng Nam, các ngành liên quan và địa phương kiểm tra, khảo sát nhu cầu thực tế về sử dụng điện tại Nam Giang, đề xuất phương án giải quyết phù hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét.