Đầu tư xây dựng cơ bản gặp khó về kinh phí

CHÂU NỮ (tổng hợp) |

Tại các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau Kỳ họp thứ 16, cử tri Quảng Nam kiến nghị nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, trong đó có nội dung đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, trả lời kiến nghị cử tri, UBND tỉnh cho biết việc đầu tư xây dựng các công trình đang gặp khó khăn về kinh phí.

Về đề nghị của cử tri đối với đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước quốc lộ 14E qua khu dân cư thôn 4 xã Phước Hiệp (Phước Sơn), UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp UBND huyện Phước Sơn, UBND xã Phước Hiệp kiểm tra hiện trường, tuy nhiên việc khắc phục cần nhiều kinh phí nên chưa thực hiện được. UBND tỉnh đã giao Sở GTVT sử dụng nguồn vốn bảo trì để xây dựng mương dọc một số đoạn bức xúc tại km72+300 và công trình đang được thi công.

Cạnh đó, giao Sở GTVT tiếp tục theo dõi quá trình triển khai dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 14E giai đoạn 2021 - 2025 do Bộ GTVT lập chủ trương đầu tư theo kiến nghị của cử tri. Ngoài ra, cử tri huyện Phước Sơn đề nghị có cơ chế hỗ trợ đặc thù đối với các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở các xã miền núi nhằm đảm bảo chỉ tiêu đạt chuẩn tỷ lệ hộ dùng nước sạch từ 50% trở lên. Về vấn đề này, UBND tỉnh đã giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét.

Cử tri huyện Đại Lộc đề nghị xây mới cầu  Ba Khe 1, 2, 3; tuyến đường và bờ kè nam sông Vu Gia... Theo UBND tỉnh, các cầu Ba Khe 1, 2, 3 đã đưa vào dự án mở rộng, nâng cấp ĐT609, tuy nhiên do ngân sách tỉnh còn khó khăn nên chưa bố trí vốn cho dự án triển khai thi công. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT tổng hợp, đề xuất đưa các công trình nêu trên vào đầu tư trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và Sở Kế hoạch - đầu tư đang tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, báo cáo HĐND tỉnh. Đối với tuyến đường và bờ kè nam sông Vu Gia, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương kiểm tra, xem xét, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền.

Cử tri huyện Núi Thành đề nghị sửa chữa một số đoạn đường đã xuống cấp thuộc tuyến ĐT617. Vấn đề này, UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh thống nhất chủ trương bố trí ngân sách địa phương để sửa chữa và  đã chỉ đạo Sở GTVT chủ trì, làm việc với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa tuyến ĐT617 trong thời gian đến.

Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị đầu tư xây dựng, nâng cấp một số công trình trên địa bàn như: nâng cấp mở rộng tuyến ĐT611; hệ thống thoát nước dọc hai bên ĐT611. UBND tỉnh cho biết, nguồn vốn ngân sách khó khăn nên chưa cân đối được để mở rộng tuyến ĐT611 đoạn từ thị trấn Đông Phú đến giáp huyện Nông Sơn. UBND tỉnh đã giao Sở GTVT tiếp tục cân đối, bố trí kinh phí bảo trì đường bộ để gia cố mở rộng mặt đường các đoạn còn lại để bảo đảm an toàn giao thông. Về bổ sung mương thoát nước dọc hai bên tuyến ĐT611, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT bố trí kinh phí bảo trì đường bộ hằng năm để thực hiện và đã giải quyết được nhiều đoạn, tuy nhiên do nhu cầu lớn, nguồn vốn hạn chế nên chưa đáp ứng đủ nguyện vọng của cử tri. Năm 2021 UBND tỉnh tiếp tục giao Sở GTVT đề xuất bố trí kinh phí để tiếp tục xây dựng.

TAGS