Đề nghị giao 88 định mức lao động cho các tổ chức hội

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 17.12, Kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh.

Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ thay mặt UBND tỉnh trình bày tờ trình đề nghị HĐND tỉnh thông qua biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020.

Theo đó, ông Trần Anh Tuấn đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định giữ nguyên định mức cán bộ, nhân viên đối với các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH trong năm 2020 như đã giao là 234 định mức, gồm 152 định mức sự nghiệp y tế (trong đó có 23 biên chế viên chức), 82 định mức sự nghiệp khác (trong đó có 55 biên chế viên chức).

Về định mức lao động đối với tổ chức hội, ông Trần Anh Tuấn đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định giao định mức lao động đối với các tổ chức hội năm 2020 là 88 định mức (trong đó có 59 biên chế viên chức đã giao cho các tổ chức hội từ năm 2013 trở về trước), giảm 3 định mức (3 biên chế viên chức) so với số giao năm 2019 do hợp nhất, giải thể hội theo Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Anh Tuấn cho biết, UBND tỉnh sẽ tiếp tục báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất xem xét, quyết định điều chỉnh giảm định mức lao động đã giao đối với các tổ chức hội, sau khi triển khai Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh.

TAGS