Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 4

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH |

Ngày 20.12.2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh ban hành Công văn số 127/ĐĐBQH-VP thông báo lịch tiếp công dân và phân công ĐBQH tiếp công dân định kỳ năm 2020. 

Theo đó, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh sẽ chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 4.2020 vào ngày 1.4.2020 (thứ Tư). Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và để tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, hạn chế việc tập trung đông người, Đoàn ĐBQH tỉnh quyết định hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 4.2020.

TAGS