Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020

NGỌC SÁNG |

Sáng 2.7, tại huyện Nam Trà My, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành tuyên giáo tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn ra trong thời gian dài, ngành Tuyên giáo Quảng Nam vẫn chủ động, nhạy bén, sáng tạo, bám sát cơ sở, không né tránh những vấn đề mới trong đời sống xã hội. Tích cực triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng, cơ bản đảm bảo về nội dung, chất lượng và tiến độ; chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu đề xuất cấp ủy xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được xã hội quan tâm; hoạt động chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai có trọng tâm trọng điểm…

TAGS