HĐND huyện Phú Ninh miễn nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt

N.Q. VƯƠNG |

Sáng 12.2, HĐND huyện Phú Ninh (khóa XI) tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) để thảo luận miễn nhiệm và thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016 - 2021) theo thẩm quyền.

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm các chức danh do HĐND huyện bầu.
Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm các chức danh do HĐND huyện bầu.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Phú Ninh đã thông qua: Tờ trình đề nghị và biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với ông Võ Sinh - nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện, nghỉ hưu theo chế độ; Tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với ông Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với ông Bùi Võ Quảng - nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với đại biểu Bùi Võ Quảng, do chuyển công tác.

TAGS