Hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện về số lượng và chất lượng

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Sáng nay 24.11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: A.N

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh và Trịnh Đình Dũng; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương. Phía điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh tham dự.

Theo báo cáo, giai đoạn 2016 - 2020, hệ thống pháp luật nước ta tiếp tục được hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, tập trung thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, nhiều văn bản được sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện để phù hợp tình hình mới, nhất là triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do Chính phủ đề xuất đã thể hiện rõ thứ tự ưu tiên đối với một số lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt để tập trung nguồn lực thực hiện.

Trong giai đoạn này, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 112 văn bản (71 luật, 2 pháp lệnh, 22 nghị quyết của Quốc hội, 17 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội), giảm 8 văn bản so giai đoạn 2011 - 2015; Chính phủ ban hành 745 nghị định, tăng 24 nghị định so giai đoạn 2011 - 2015 (721 văn bản); Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định, giảm 129 quyết định so giai đoạn 2011 - 2015 (361 văn bản)... Riêng ở địa phương ban hành tổng số 92.799 văn bản gồm: 16.341 văn bản cấp tỉnh, tăng 2.552 văn bản so giai đoạn 2011 - 2015 (13.789 văn bản); 12.427 văn bản cấp huyện, giảm 18.320 văn bản so giai đoạn 2011 - 2015 (20.747 văn bản); 64.031 văn bản cấp xã, giảm 131.083 văn bản so giai đoạn 2011 - 2015 (195.114 văn bản).

Các đại biểu theo dõi hội nghị qua màn hình trực tuyến. Ảnh: A.N
Đại biểu theo dõi hội nghị qua màn hình trực tuyến. Ảnh: A.N

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính là một trong 3 đột phá chiến lược đã được Đảng ta xác định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2011 - 2020. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn xác định nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên hàng đầu. Vì thế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao các bộ, ngành, địa phương tập trung cho công tác xây dựng pháp luật, gắn thi hành pháp luật, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để thể chế thực sự trở thành động lực quan trọng, có giá trị dẫn đường, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước, không để thể chế cản trở sự phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình lưu ý thời gian tới, bên cạnh đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế pháp luật, cần đưa ra các sáng kiến, giải pháp cụ thể. Đặc biệt là hiến kế để thiết kế được khung pháp lý, cơ chế chính sách bảo đảm đồng bộ, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp, phù hợp xu thế tiến bộ của thế giới và yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm an toàn, an ninh, chủ quyền quốc gia...

TAGS