Cơ hội để sửa mình

;
Thứ Sáu, 06/10/2017, 09:47 [GMT+7]

Hướng đến kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam về việc tổ chức “trưng cầu ý kiến” của các sở, ngành, địa phương đề nghị góp ý về phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Lê Văn Dũng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chia sẻ:

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao Quyết định điều động, luân chuyển đồng chí Phan Văn Bình - Phó Bí thư Tỉnh đoàn về công tác tại Huyện ủy Nam Giang. Ảnh: HÀN GIANG
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao Quyết định điều động, luân chuyển đồng chí Phan Văn Bình - Phó Bí thư Tỉnh đoàn về công tác tại Huyện ủy Nam Giang. Ảnh: HÀN GIANG

Các ý kiến góp ý, đánh giá, nhận xét mà Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận được (tổng hợp phiếu khảo sát vào cuối tháng 9.2017 - PV) đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức của Ban có dịp nhìn lại quá trình phấn đấu, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ở đây, điều quan trọng hơn mà tôi muốn chia sẻ đó là tinh thần cầu thị. Tập thể lãnh đạo Ban, cũng như cán bộ, công chức đơn vị luôn xác định đây cũng chính là cơ hội để mỗi người tự sửa mình, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nhằm tiến bộ hơn trong công tác chuyên môn, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng.

Ông có thể tóm lược vài nét chính về các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với cán bộ, công chức cơ quan qua kết quả tổng hợp phiếu khảo sát?

Ông Lê Văn Dũng: Qua năm đầu triển khai, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nhận hơn 100 ý kiến góp ý, nhận xét của các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo các sở, ngành. Về cơ bản, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với cán bộ, công chức của Ban đều tốt, tập trung ở một số nội dung lớn như trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thay đổi phong cách và lề lối làm việc, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là phối hợp hướng dẫn triển khai nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, trọng tâm là công tác cán bộ và chính sách cán bộ, phát triển đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

Còn những nhận xét, đánh giá chưa tốt thì sao, thưa ông?

Ông Lê Văn Dũng: Trên tinh thần góp ý để xây dựng, có một số địa phương, ngành, đơn vị đã nhận xét góp ý rất thẳng thắn, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các phòng chuyên môn thuộc Ban. Tôi cho rằng đây là tín hiệu rất tích cực, và rất cảm ơn sự nhận xét, đánh giá chân tình, mang tính xây dựng cao này. Cụ thể hơn, có ý kiến nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức của Ban trong việc tham mưu, hướng dẫn để thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, có lúc có nơi chưa tận tình, chặt chẽ; chưa kỹ lưỡng, giúp cho địa phương, ngành thực hiện tốt hơn ở lĩnh vực này. Hay là quy trình thực hiện đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử còn có bước này, bước kia chưa chặt chẽ, nhất là trong việc tham mưu thực hiện theo quy trình 5 bước do Trung ương mới hướng dẫn - đây là công việc mới, khó nên chưa được kỹ lưỡng. Người ta có góp ý, nhận xét như vậy là hoàn toàn chính đáng.

Cán bộ, công chức của cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã sẵn sàng tiếp thu ý kiến góp ý, thưa ông?

Ông Lê Văn Dũng: Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ và sẽ có hướng để cán bộ, công chức cơ quan sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã được góp ý nhận xét, đánh giá. Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng có trao đổi riêng đối với một số đồng chí được các ý kiến tham gia góp ý, nhận xét để thấy rằng nếu người ta góp ý đúng thì mình phải cầu thị, phải tự sửa mình để tiến bộ. Còn đối với phòng chuyên môn khi có ý kiến nhận xét chưa tốt cũng phải tập trung nhìn nhận, chấn chỉnh, khắc phục.

Điều đáng mừng là từ khi tiếp nhận được các ý kiến góp ý, nhận xét chính đáng, cán bộ, công chức của Ban đều rất phấn khởi, quyết tâm sửa mình và phấn đấu làm tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao. Tôi nghĩ rằng không có gì tốt hơn khi được chính cơ quan, đơn vị mình cộng tác góp ý, nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ mà mình được giao, mà phạm vi đánh giá càng rộng, càng mang tính xây dựng, tác dụng sẽ càng lớn hơn.

Như vậy là phương thức mà Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang làm đã thực sự hiệu quả, góp phần tạo nên chuyển động tích cực trong lề lối làm việc của đơn vị, thưa ông?

Ông Lê Văn Dũng: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Ðó là một chân lý nhất định”. Thấm nhuần tư tưởng này của Người, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy không ngừng phấn đấu xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng mẫu mực, tinh thông về nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, giản dị, thực hiện công việc công tâm, khách quan. Đối với một số vị trí, một số phòng, cá nhân được góp ý, nhận xét còn có hạn chế, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức họp, thẳng thắn mổ xẻ chỉ ra những hạn chế được góp ý, nếu đúng phải đề ra quyết tâm sửa đổi. Điều tích cực hơn là qua làm việc riêng với một số đồng chí được góp ý, các cá nhân đều mạnh dạn nhìn nhận ngay khuyết điểm, hạn chế và bày tỏ quyết tâm tập trung khắc phục trong thời gian tới. Chuyển biến như vậy rất là tốt, rất đáng mừng.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Đề nghị đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tiến hành cuộc khảo sát “Dư luận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. Trong đó, phát ra 500 phiếu khảo sát từ tỉnh đến cơ sở và thu về 496 phiếu hợp lệ. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết, kết quả khảo sát cho thấy, đa số cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở đều nhận thức cao và quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xác định được việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 với những giải pháp sát hợp là nhiệm vụ rất quan trọng.
Kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 được cán bộ, đảng viên đánh giá “tốt” ở cả 4 cấp. Công tác tuyên truyền được quan tâm, đến được với cơ sở và từng cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được những chuyển biến khá tích cực. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên đã đặt niềm tin vào sự thành công đối với quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (tỷ lệ “rất tin tưởng” chiếm 27,8%; “tin tưởng” chiếm 58,1%) và công tác phòng chống tham nhũng (tỷ lệ “rất tin tưởng” chiếm 22,8%; “tin tưởng” chiếm 54,4%). Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến cho rằng công tác quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 chưa nghiêm; vẫn còn một số cán bộ, đảng viên thiếu quan tâm, hoặc thiếu ý thức tự giác. Việc giải quyết các vấn đề bức xúc trong dân chưa kịp thời. Tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình khá phổ biến.
Về giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian đến, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết, đa số cán bộ, đảng viên đều đồng tình với các giải pháp đã đưa ra. Trong đó, có hai nhiệm vụ, giải pháp được cán bộ, đảng viên lựa chọn với số phiếu rất cao; đó là “Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng” (tán thành 74,2%) và “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo hướng cán bộ thực sự có đức, có tài, năng động, sáng tạo, gần dân, trọng dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; với phương châm “có lên, có xuống; có vào, có ra”, khắc phục tình trạng “lên được, xuống không được; vào được, ra không được” (tán thành 61,5%).
Qua kết quả khảo sát và những phân tích, đánh giá trên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho rằng, thời gian tới, bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05, cần tiếp tục theo dõi, đánh giá để ngăn chặn, đẩy lùi một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… đã thấy xuất hiện trong cán bộ, đảng viên.(HÀN GIANG)

HÀN GIANG

 

.
.
.
.
.