Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Đề cao trách nhiệm nêu gương

;
Thứ Sáu, 17/05/2019, 10:27 [GMT+7]

Hôm nay 17.5, UBND tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng năm 2019 đối với 22 tập thể, cá nhân và giao lưu điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể điển hình tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017. Ảnh: N.Đ
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể điển hình tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017. Ảnh: N.Đ

Nói về kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp là một trong những giải pháp cơ bản để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 cùng với các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trước yêu cầu hiện nay, trách nhiệm nêu gương càng phải được đề cao, trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chia sẻ, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa nội dung triển khai vào chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, gắn với việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, vào dịp kiểm điểm cuối năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm nhiều tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại những cơ quan, đơn vị, địa phương có vấn đề nổi cộm, gây bức xúc dư luận. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đứng điểm chỉ đạo trực tiếp các xã trọng điểm. Đáng chú ý, những hạn chế, khuyết điểm của các tập thể cấp ủy, cá nhân cán bộ được Trung ương chỉ ra đã được tập trung kiểm điểm nghiêm túc nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Các cấp ủy, địa phương, đơn vị đã tăng cường đối thoại với nhân dân để nắm bắt, phát hiện những vướng mắc, bức xúc trong đời sống nhân dân và đã giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Nhìn nhận kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, việc thực hiện đã tiếp tục tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn tỉnh. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và quyết tâm thực hiện của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ở các địa phương, đơn vị xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, hiệu quả về thực hiện Chỉ thị 05 và nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, một trong những kết quả đáng mừng nhất là đa số cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến tích cực về phong cách, thái độ trong thực thi nhiệm vụ, gần dân, trọng dân, phục vụ nhân dân tốt hơn; đổi mới tác phong làm việc, nâng cao ý thức chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, có tinh thần và hành động cụ thể đấu tranh chống lại các biểu hiện thoái hóa, biến chất, xuống cấp về đạo đức.

Công khai kết quả nêu gương

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn có những hạn chế, khuyết điểm, chưa thật sự tạo ra chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả cấp, ngành, lĩnh vực; có nơi việc thực hiện còn hình thức, biểu hiện “bệnh thành tích”. Việc cụ thể hóa quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm. Trong khi đó, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ, cơ quan về vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời, dẫn đến việc đánh giá còn chung chung.

Nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 cùng với các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra 11 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, hình thức trong thực hiện Chỉ thị 05, trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”; gắn nội dung thực hiện Chỉ thị 05 với xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát đúng với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực, tránh nêu chung chung; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị mình để có kế hoạch giải quyết, thực hiện hiệu quả. Kết quả thực hiện sẽ là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại cuối năm đối với cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên.

Về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, cấp ủy các cấp, lãnh đạo các đơn vị có hình thức phù hợp để công khai nội dung và kết quả nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết, tham gia giám sát. Xem việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp là một nhiệm vụ trọng tâm, một giải pháp cơ bản thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là một tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

NGUYÊN ĐOAN

.
.
.
.
.