Hội Nông dân Điện Bàn đoạt giải nhất cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

VĂN SUNG |

Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10.1930 - 14.10.2020). 

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và lịch sử 90 năm hình thành và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam đến với đông đảo cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Qua 3 đợt đã có 14.407 lượt người tham gia dự thi, trong đó có 9.989/14.407 người trả lời đúng hoàn toàn 10 câu hỏi. Kết quả, về giải cá nhân, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích; về giải tập thể, đơn vị Điện Bàn đoạt giải Nhất, Hiệp Đức giải Nhì, Duy Xuyên giải Ba.