[Infographic] - Những nhiệm vụ, giải pháp đưa Quảng Nam thành tỉnh phát triển của cả nước

QUẢNG NAM ONLINE |

(QNO) - Để thực hiện mục tiêu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh khá trong cả nước trong 5 năm đến, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đã thống nhất đề ra 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

 

[Infographic] - Những điểm nhấn chiến lược

QUẢNG NAM ONLINE |

(QNO) - Xác định mục tiêu chiến lược đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đã đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp cụ thể, chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng miền theo hướng trọng tâm, trọng điểm.

[Infographic] - Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường

QNO |

(QNO) - Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII vào tối 12.10, với số phiếu tuyệt đối, các đại biểu đã bầu đồng chí Phan Việt Cường -  Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, tái cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII (nhiệm kỳ 2020-2025).

[Infographic] - Quảng Nam phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030

QUẢNG NAM ONLINE |

(QNO) - Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã xác định nhiều mục tiêu chiến lược cho tương lai, trong đó phấn đấu đưa tỉnh nhà trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

[Infographic] - Quảng Nam, dấu ấn 5 năm

QUẢNG NAM ONLINE |

(QNO) - Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXI đề ra; đặc biệt là ghi nhiều dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần xây Quảng Nam vững mạnh.