Khảo sát lấy ý kiến triển khai thực hiện Nghị định 34 của Chính phủ

MINH TÂN |

(QNO) - Sáng 30.8, tại huyện Thăng Bình, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị khảo sát, lấy ý kiến việc triển khai thực hiện Nghị định 34 của Chính phủ (ban hành ngày 24.4.2019).

Hội nghị được nghe Sở Nội vụ trình bày nội dung Nghị định 34 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khối phố. Nghe đề án về số lượng, chức danh, mức khoán quỹ phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khối phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khối phố, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đề án của Sở Nội vụ, có 2 phương án khảo sát lấy ý kiến về chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã gồm xã loại 1, xã loại 2 và xã loại 3; trong đó xã loại 1 có 14 người, xã loại 2 có 12 người và xã loại 3 có 10 người. Về mức khoán phụ cấp không chuyên trách cấp xã có 2 phương án; mức khoán phụ cấp không chuyên trách cấp thôn, khối phố, tổ dân phố có 2 phương án; số lượng, chức danh, mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khối phố, tổ dân phố có 2 phương án; về phương án giải quyết chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư khi thực hiện Nghị định 34 cũng có 2 phương án được đưa ra để đại biểu lựa chọn ghi vào phiếu khảo sát ý kiến.

TAGS