Kiến nghị chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan, đơn vị, địa phương

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Tại Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh (khóa IX) diễn ra sáng nay 13.1, bà Đặng Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh nêu ra kiến nghị trên đối với UBND tỉnh khi báo cáo thẩm tra tờ trình về kế hoạch giao biên chế công chức, viên chức năm 2021 của UBND tỉnh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 21 của HĐND tỉnh diễn ra sáng nay 13.1. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh diễn ra sáng nay 13.1. Ảnh: N.Đ

Báo cáo thẩm tra đối với tờ trình của UBND tỉnh, bà Đặng Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thống nhất giao biên chế năm 2021 như nội dung UBND tỉnh trình.

Cụ thể, giao 3.110 biên chế công chức (giảm 53 biên chế so với năm 2020); 28.759 biên chế viên chức (giảm 1.950 biên chế so với năm 2020); 234 định mức lao động tại các cơ sở bảo trợ xã hội (giữ nguyên so với năm 2020); 88 định mức lao động đối với các tổ chức hội (giảm 1 định mức so với năm 2020).

Từ kết quả thẩm tra, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đặng Thị Minh Nguyệt kiến nghị UBND tỉnh chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết cắt giảm chỉ tiêu biên chế đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương còn chỉ tiêu nhưng không có kế hoạch sử dụng, không đăng ký tuyển dụng để điều chỉnh bổ sung cho các cơ quan, đơn vị, địa phương khác có nhu cầu. Tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công việc.

“Tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn nhiều hợp đồng chuyên môn (399 hợp đồng tại các cơ quan hành chính; 4.777 hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ; trong đó có 1.747 hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ) trái với quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 161 ngày 29.11.2018 của Chính phủ. Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức chưa được thực hiện thường xuyên nên chưa kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác này” - bà Nguyệt cho biết.

Tại Báo cáo thẩm tra số 17 ngày 12.1.2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng cho rằng, việc giao biên chế công chức đối với các huyện, thị xã, thành phố còn mang tính bình quân, chưa có tiêu chí cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô dân số, diện tích, số đơn vị hành chính cấp xã, đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Vấn đề này đã được ban đề cập nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục.

Đồng thời chưa thống nhất giao bổ sung biên chế cho các Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện khi chưa xét đến tính chất công việc của các cơ quan theo khu vực, vùng miền (nông thôn, đô thị)…

TAGS