Ngày 30.10 sẽ diễn ra Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX

T.S |

Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định tổ chức Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vào ngày 30.10.2020, tại Hội trường số 2, tầng 2, trụ sở HĐND - UBND tỉnh.

Tại kỳ họp lần này HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền, gồm: Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (cho ý kiến lần 2); Quy định mức chi phục vụ các kỳ thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; Bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Đại Lộc; Quy định về cơ chế hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025; Điều chỉnh cục bộ cơ cấu sử dụng đất dự án Khu đô thị Mỹ Gia tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; Cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Đông Dương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; Về việc bố trí vốn dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất quốc phòng chuyển giao tại xã Tam Quang (Núi Thành)...

TAGS