Nông Sơn tập trung cho Đại hội Đảng bộ huyện

MINH THÔNG |

(QNO) - Sáng nay 8.7, Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 23 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) trong 6 tháng đầu năm.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MINH THÔNG

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nông Sơn ước đạt gần 42 tỷ đồng, đạt 36,73% so với kế hoạch tỉnh giao và 36,36% kế hoạch huyện giao. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt hơn 130 tỷ đồng, bằng 52,55% kế hoạch, tăng 1,83% so với cùng kỳ. Huyện thực hiện có hiệu quả chương trình nông thôn mới, đến nay tổng số tiêu chí các xã đạt được là 90, bình quân 15 tiêu chí/xã; xã Sơn Viên đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến về đích nông thôn mới trong năm 2020.

Các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được quan tâm; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ổn định, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và hướng về cơ sở. Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi - đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, ông Thái Bình - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn yêu cầu các ban ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè thu. Ngoài ra, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng trọng điểm, nhất là công trình phục vụ và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện; Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội.

TAGS