Ông Tơ Ngôl Với được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Sáng nay 8.4, HĐND huyện Nam Giang khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn nhân sự HĐND - UBND huyện và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Lãnh đạo huyện Nam Giang tặng hoa chúc mừng ông Tơ Ngôl Với (ở giữa). Ảnh: Đ.N
Ông Tơ Ngôl Với (giữa) trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang. Ảnh: Đ.N

Tại kỳ họp, HĐND huyện Nam Giang thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Avô Tô Phương, do ông Phương vừa được điều động chuyển công tác mới tại huyện Đông Giang.

Kỳ họp cũng thông qua đề án nhân sự, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Tơ Ngôl Với - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy. Kết quả, với số phiếu tán thành 100%, ông Tơ Ngôl Với trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện.

Ông Tơ Ngôl Với sinh năm 1978, dân tộc Tà Riềng, quê quán xã Đắc Tôi, Nam Giang; trình độ chuyên môn thạc sĩ chính sách công, trình độ lý luận chính trị cao cấp, từng kinh qua nhiều chức vụ tại Nam Giang.

TAGS

Quảng Nam đề nghị bầu cử sớm ở 6 xã biên giới huyện Nam Giang

VINH ANH |

(QNO) - Căn cứ Điều 72 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, căn cứ đề nghị của Ủy ban Bầu cử huyện Nam Giang, Ủy ban Bầu cử tỉnh vừa có tờ trình gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định về việc tổ chức bầu cử sớm hơn ngày quy định (sớm hơn 1 tuần - ngày 16.5.2021) tại 24 khu vực bỏ phiếu thuộc 6 xã biên giới của huyện Nam Giang.

Ông Avô Tô Phương được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Đông Giang

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - HĐND huyện Đông Giang khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vừa tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn nhân sự HĐND và UBND huyện.

Ông A Viết Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nam Giang

TẤN SỸ |

(QNO) - Chiều 14.1, HĐND huyện Nam Giang (khóa XI) tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn nhân sự HĐND và UBND huyện.