KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1.8.1930 - 1.8.2020)

Phát huy truyền thống "đi trước mở đường"

NGUYỄN THỊ THU LAN (Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) |

Cùng với quá trình xây dựng, phát triển của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, suốt 90 năm qua, công tác tuyên giáo đã thể hiện vai trò “đi trước mở đường” hết sức quan trọng trên lĩnh vực chính trị tư tưởng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: T.G
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: T.G

Trải qua nhiều thời kỳ cách mạng của đảng bộ, thay đổi nhiều tên gọi, đa dạng hóa nhiều lực lượng, binh chủng, nội dung, hình thức tuyên truyền; dù trong giai đoạn chiến tranh hay trong thời bình, nhất là qua 35 năm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, sau 23 năm tái lập tỉnh; toàn ngành Tuyên giáo Quảng Nam đã đóng góp vào thành quả bảo vệ vững chắc, kiên định nền tảng tư tưởng, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh; tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Đảm bảo an ninh tư tưởng

Hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Đến nay, đã có 18 ban tuyên giáo huyện, thị, thành ủy; 4 ban tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy; 18/18 đơn vị thành lập tuyên giáo xã, phường, thị trấn. Trong ngành Tuyên giáo không chỉ có đội ngũ cán bộ chuyên trách, mà còn có lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, các phóng viên, biên tập viên báo chí, các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức, cùng đông đảo đội ngũ cộng tác viên. Đội ngũ cán bộ chuyên trách đảm bảo về năng lực, đạo đức, tâm huyết, có trình độ học vấn, lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn, hiểu biết nghiệp vụ, trách nhiệm với công việc; nhiều đồng chí có bề dày kinh nghiệm, đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo, công tác ở nhiều lĩnh vực.

Thời gian qua, gần đây nhất là nhiệm kỳ 2015 - 2020, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy các cấp, toàn ngành Tuyên giáo Quảng Nam đã chủ động thực hiện toàn diện các mặt công tác. Tham mưu kịp thời, đầy đủ, từng bước chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, các văn bản chính sách mới theo hình thức trực tiếp, trực tuyến, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy trong triển khai, quán triệt nghị quyết các cấp. Chủ động thực hiện nhiệm vụ tham mưu ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng; đặc biệt, sớm phát hiện, tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, xử lý không để xảy ra “điểm nóng”, đảm bảo an ninh tư tưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trên những lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc như đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản...

Chất lượng các ấn phẩm tuyên truyền ngày càng được nâng cao; đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, từng bước bắt kịp sự phát triển thời kỳ công nghệ 4.0. Trong 5 năm qua, đã tổng hợp và cập nhật, tham mưu cho các cấp ủy hơn 1.000 lượt thông tin dư luận. Tập trung thông tin, tuyên truyền toàn diện, sâu rộng các lĩnh vực, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, làm cho toàn đảng bộ, toàn quân, toàn dân nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là triển khai hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, triển khai các dự án trọng điểm vùng Đông Nam, phát triển miền núi phía Tây của tỉnh, sắp xếp dân cư, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh... Đặc biệt trong những tháng đầu năm 2020, công tác thông tin tuyên truyền đã góp phần quan trọng cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời để chủ động ứng phó với đại dịch Covid-19.

Công tác biên soạn lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử truyền thống các ngành được quan tâm. Đặc biệt, đã hoàn thành Đề tài khoa học cấp tỉnh về “Căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam 1930 - 1975” và các ấn phẩm 60 năm kết nghĩa Quảng Nam - Thanh Hóa, Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2010 - 2020…; tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử địa phương. Công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động khoa giáo, văn hóa - văn nghệ thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, nhằm phục vụ tốt đời sống tinh thần của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... Công tác định hướng, quản lý thông tin, báo chí hiệu quả hơn, có bước đổi mới tích cực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Nhiệm vụ trong tình hình mới

Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tăng trưởng kinh tế, thương mại quốc tế, trong nước tiếp tục xu hướng giảm; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn sẽ gay gắt hơn, xung đột còn xảy ra ở nhiều nơi. Những diễn biến phức tạp, khó lường trên Biển Đông, các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh (đặc biệt là dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp), biến đổi khí hậu, an toàn thông tin, an ninh mạng và tội phạm ngày càng gia tăng… Cùng với đó là những khó khăn, hạn chế trong sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Quảng Nam, nhất là sự chống phá của các thế lực thù địch, đòi hỏi ngành Tuyên giáo cần tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, hành động quyết liệt, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Trong đó, tập trung bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của cấp ủy, thường xuyên nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ dự báo và định hướng chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; quan tâm phát hiện những điểm mới trong đời sống xã hội, nâng cao chất lượng tham mưu các cấp ủy đảng trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm Báo Quảng Nam nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: T.G
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm Báo Quảng Nam nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: T.G

Toàn ngành tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ này. Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội, tham mưu kịp thời cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp, nhạy cảm nhằm đảm bảo an ninh chính trị, ổn định tư tưởng ngay từ cơ sở, ngay từ đầu. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành liên quan tổng hợp các luồng ý kiến trước các vấn đề, sự kiện xảy ra, từ đó tham mưu ban thường vụ, cấp ủy  lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời định hướng dư luận xã hội.

Ban Tuyên giáo các cấp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đa dạng phương thức tuyên truyền. Tập trung tuyên truyền phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền sâu rộng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh năm 2020, nhất là tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội XIII của Đảng. Đổi mới hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại; chú trọng công tác tham mưu thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực GD-ĐT, dạy nghề, khoa học, công nghệ, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em… Tiếp tục nâng cao chất lượng tin, bài và công tác biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm thông tin, tuyên truyền, báo chí, trang thông tin điện tử... Đẩy mạnh công tác lý luận chính trị và nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử đấu tranh cách mạng ngành, địa phương.

Ngành Tuyên giáo tích cực tuyên truyền cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Tổ chức đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, triển khai kế hoạch xây dựng, phát triển đội ngũ, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy sau đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy kiện toàn mô hình Trung tâm Chính trị cấp huyện. Nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác tuyên giáo; chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức mới gắn với công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn...