Rà soát, bãi bỏ đối với những nghị quyết không có cơ sở pháp lý

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 23.11, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11.2020 đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức các Kỳ họp thứ 18 và 19 vừa qua; thảo luận một số nội dung trình Kỳ họp thứ 20 (thường lệ cuối năm 2020). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh cho biết, Kỳ họp thứ 20 dự kiến tổ chức từ ngày 7.12 đến ngày 8.12.2020. Ngoài việc xem xét các nội dung thường kỳ và chuyên đề theo kế hoạch, HĐND tỉnh quyết định các nội dung thường kỳ theo luật định, như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); kế hoạch tài chính 5 năm (2021 - 2025); kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách năm 2021; kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021... Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo đề xuất xử lý các nghị quyết có hiệu lực đến năm 2020, 2021 để trình Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thành việc chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ 20 và gửi về Văn phòng HĐND tỉnh trước ngày 30.11.2020. Cùng với đó, bám sát báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh để rà soát lại tất cả nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành, nếu nghị quyết nào không còn cơ sở pháp lý, hết thời gian thực hiện, nguồn lực không đảm bảo thì kiên quyết chấm dứt, bãi bỏ theo luật định. Đồng chí Phan Việt Cường giao Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu lựa chọn chủ đề và đối tượng để thực hiện việc chất vấn tại kỳ họp này với tinh thần xây dựng, thảo luận được các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, nhất là những vấn đề đang vướng mắc, tồn tại cần có giải pháp thúc đẩy thực hiện hiệu quả.