Tam Kỳ triển khai giải pháp phòng họp không giấy

QUANG SƠN |

Chiều 12.2, UBND TP.Tam Kỳ phối hợp với VNPT Quảng Nam tổ chức tập huấn sử dụng giải pháp phòng họp không giấy - ECabinet. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hồng Quang, cùng lãnh đạo các cơ quan, phòng ban chuyên môn và 13 xã, phường tham dự.

Các đại biểu đã được thông tin về tính năng tiện ích trên phần mềm, như: ghi chú trực tiếp trên tài liệu điện tử; đánh dấu các vấn đề trên tài liệu; ghi ý kiến của mình lên tài liệu điện tử. Đặc biệt, các thành viên đang dự họp có thể truy cập tức thời nhiều tài liệu liên quan đến nội dung họp, người chủ trì có thể lấy ý kiến từ xa, hoặc tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị, cá nhân không đến phòng họp được. Ngoài ra, hệ thống còn có tính năng đăng ký phát biểu. Từ danh sách đăng ký phát biểu của các đại biểu được lưu lại qua cuộc họp, người chủ trì có thể biết được ai đã tham gia phát biểu ý kiến. Sau cuộc họp, các ý kiến, chỉ đạo, kết luận sẽ được tổng hợp và thông tin đến các đơn vị, cá nhân liên quan.

TAGS