Tăng cơ cấu giải thưởng Giải báo chí Búa liềm vàng năm 2021

CHÂU NỮ |

(QNO) - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 do Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức vừa được phát động.

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng chống tham nhũng... với những trọng tâm:

Công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp. Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

Mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình...) có quyền dự thi. Tác phẩm dự thi thuộc tất cả thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí.

Thời gian đăng, phát tác phẩm dự thi tính từ ngày 1.11.2020 đến 31.10.2021. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10.11.2021.

Cơ cấu giải thưởng Giải Búa liềm vàng năm 2021 tăng so với năm trước. Ngoài 1 giải đặc biệt (trị giá 300 triệu đồng), tăng từ 5 lên 6 giải A (100 triệu đồng/giải), từ 10 lên 12 giải B (75 triệu đồng/giải), từ 15 lên 16 giải C (50 triệu đồng/giải) và từ 25 lên 30 giải khuyến khích (30 triệu đồng/giải), Ban tổ chức còn cơ cấu một số giải như sau:

Giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện nghị quyết đại hội đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài. Mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

Về giải tập thể có 15 giải xuất sắc (50 triệu đồng/giải) cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu. Đồng thời vinh danh 1 nhà báo tiêu biểu (50 triệu đồng), vinh danh một số nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải (10 triệu đồng); tiền thưởng các tác phẩm vào chung khảo (5 triệu đồng).

Tác phẩm dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 gửi về: Tạp chí Xây dựng Đảng, tòa nhà D, khu làm việc liên cơ quan trung ương, số 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.45129; (024) 32373667. Email: Bualiemvang@xaydungdang.vn.

TAGS