Tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 25.3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3.2020 của Thường trực HĐND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự phiên họp.

Trong công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 15 (chuyên đề), Thường trực HĐND tỉnh đánh giá, trong tháng qua, mặc dù tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã tích cực tổ chức các phiên họp thông qua dự thảo các đề án, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu hoàn chỉnh các nội dung. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh linh hoạt tổ chức làm việc với các đơn vị, địa phương phục vụ hoạt động thẩm tra các nội dung trình kỳ họp. Căn cứ vào tình hình thực tế, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với UBND tỉnh chuyển một nội dung sang kỳ họp giữa năm; 

đồng thời bổ sung chương trình kỳ họp hai nội dung, gồm: Quy định một số mức chi đặc thù trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Như vậy, có 13 nội dung sẽ được xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 15 (do tập trung phòng chống dịch Covid-19 nên kỳ họp thứ 15 dự kiến diễn ra cuối tháng 3 sẽ chuyển sang họp ngày 8 và 9.4.2020).

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, dự báo tình hình dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, do vậy HĐND tỉnh chưa xem xét ban hành các nghị quyết liên quan đến việc bố trí kinh phí từ ngân sách, chỉ tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác phòng chống dịch và xử lý rác thải. Theo đó, HĐND tỉnh sẽ xem xét ban hành nghị quyết quy định mức chi đặc thù cho công tác phòng chống dịch Covid-19; đồng thời thống nhất giao UBND tỉnh sớm hoàn chỉnh đề án về quy định một số mức chi đặc thù trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp sắp tới. Sau khi được HĐND tỉnh ban hành, nếu Trung ương quy định điều chỉnh mức chi thì nghị quyết sẽ có điều chỉnh phù hợp.

TAGS