Thanh tra phát hiện sai phạm gần 61,2 tỷ đồng và 5,5 triệu mét vuông đất

T.C |

Sáng 22.1, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai hoạt động năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đến dự.

Theo báo cáo, năm 2018, Thanh tra tỉnh thực hiện 185 cuộc thanh tra và hơn 4.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, đã phát hiện sai phạm gần 61,2 tỷ đồng và hơn 5,5 triệu mét vuông đất, kiến nghị thu hồi hơn 26,9 tỷ đồng và gần 5,2 triệu mét vuông đất; xử lý hành chính và kiểm điểm khiển trách 177 tập thể, 84 cá nhân. Qua thanh tra một số lĩnh vực, Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm chủ yếu ở các lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng dự án, thi công không đúng hạng mục, công trình vượt so với thực tế, khai nộp thuế không đúng quy định... Thanh tra tỉnh cũng đã biểu dương một số đơn vị, địa phương làm tốt công tác ngành như Nam Trà My, Duy Xuyên, Điện Bàn, TP.Tam Kỳ.

Cùng với hoạt động thanh tra, kiểm tra, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được Thanh tra các đơn vị thực hiện có hiệu quả, tạo niềm tin trong nhân dân. Trong năm, Thanh tra tỉnh được Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào năm 2018; UBND tỉnh khen thưởng nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Thanh tra tỉnh trao 12 kỷ niệm chương cho những cá nhân có nhiều cống hiến cho ngành thanh tra.

T.C