Thường trực Tỉnh ủy hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 8

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 11.8, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn về việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 8.2020.

Theo Thông báo số 676-TB/TƯ ngày 24.12.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy năm 2020, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tiếp công dân định kỳ tháng 8.2020 theo lịch.

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay diễn biến hết sức phức tạp. Thừa lệnh Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 8. Thời gian tiếp công dân sẽ có thông báo cụ thể vào thời gian thích hợp.

TAGS