Tiên Phước phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2022

DIỄM LỆ |

Chiều 11.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có buổi làm việc với huyện Tiên Phước về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện Tiên Phước, trong giai đoạn 2017 - 2020, ngân sách đã hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế vườn, trang trại cho nhân dân hơn 33,8 tỷ đồng. Tổng diện tích vườn hiện nay là 5.780ha, trong đó diện tích vườn được cải tạo, bố trí cây trồng hợp lý, có hiệu quả kinh tế hơn 70%; có 459 mô hình cây ăn quả, cây lâu năm và 313 mô hình cây tiêu Tiên Phước, chỉnh trang 368 vườn xanh, sạch, đẹp.

Địa phương có 5/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), cuối năm 2020 dự kiến có 11/14 xã đạt chuẩn NTM; thị trấn Tiên Kỳ xây dựng chuẩn đô thị văn minh đạt 16/24 nội dung. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,92%, trường học đạt chuẩn quốc gia là 41/46 trường.

Huyện Tiên Phước đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí để đảm bảo tiến độ về đích NTM vào năm 2022; nâng mức hỗ trợ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đối với huyện miền núi từ 500 triệu đồng lên 800 triệu đồng; hỗ trợ thêm kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, nâng cấp công trình thủy lợi, đặc biệt các hồ chứa nước trọng điểm như hồ chứa Suối Thỏ, Mò Ó; nâng cấp mở rộng tuyến ĐT614...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ghi nhận những kiến nghị của huyện Tiên Phước, đồng thời giao các sở, ngành liên quan phối hợp cùng huyện Tiên Phước thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, trang trại gắn với du lịch sinh thái làng quê, tạo điểm nhấn trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh theo hướng mới, chuẩn bị mọi điều kiện để đề xuất xây dựng Tiên Phước thành huyện NTM kiểu mẫu của tỉnh. 

TAGS