Tiếp tục triển khai nhiều dự án phục vụ dân sinh

T.S (tổng hợp) |

Thực hiện đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 136/BC-UBND trả lời ý kiến, kiến nghị và làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm theo thẩm quyền.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri Hiệp Đức về hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng nhà máy nước suối Đắk Gà, phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân xã Phước Mỹ và Phước Đức, UBND tỉnh cho biết: Từ năm 2018, UBND tỉnh đã tích hợp nội dung đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch nông thôn vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Do đó, đề nghị UBND huyện Phước Sơn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và đầu tư hệ thống nước sạch nông thôn trong kế hoạch trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020. Đồng thời nghiên cứu, vận dụng chính sách để cân đối nguồn vốn hỗ trợ địa phương và lập hồ sơ đăng ký danh mục kêu gọi đầu tư triển khai thực hiện cấp nước sạch phục vụ nhu cầu của người dân. Về lâu dài, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì cùng với Sở NN&PTNT nghiên cứu, tham mưu cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các dự án cấp nước sạch khu vực miền núi báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Tương tự, đối với việc nâng cấp đập Khe Hà, xã Hiệp Hòa (Hiệp Đức), UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Hiệp Đức chỉ đạo các phòng ban chức năng tổ chức kiểm tra, đánh giá tính cấp thiết, nguồn nước cấp cho khu tưới phải đảm bảo ổn định, bền vững, để xem xét đề xuất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 của huyện hoặc Chương trình kiên cố kênh mương, thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu hằng năm, gửi Sở NN&PTNT phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện theo khả năng nguồn vốn kế hoạch.

Công trình cầu Nông Sơn đang được gấp rút thi công. Ảnh: CÔNG TÚ
Công trình cầu Nông Sơn đang được gấp rút thi công. Ảnh: CÔNG TÚ

Để tạo thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế, cử tri huyện Nông Sơn đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng tuyến đường từ cầu Nông Sơn đi đường Đông Trường Sơn. Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời: Dự án cầu Nông Sơn và đường nối từ cầu Nông Sơn đến đường Đông Trường Sơn đã được UBND tỉnh đưa vào danh mục đầu tư giai đoạn 2018 - 2020, đã trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất danh mục và nguồn vốn đầu tư từ năm 2018; dự kiến tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 262 tỷ đồng, ngân sách huyện 38 tỷ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng). Năm 2018 ngân sách tỉnh bố trí 36 tỷ đồng để triển khai dự án, tuy nhiên nguồn thu ngân sách huyện Nông Sơn thấp nên chưa có khả năng cân đối đảm bảo thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Do đó, trước mắt giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh ưu tiên đầu tư xây dựng hạng mục cầu Nông Sơn và đường dẫn vào cầu (giai đoạn 1), đã được HĐND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư và đang triển khai dự án. Dự án khởi công từ ngày 22.11.2019, dự kiến hoàn thành vào tháng 12.2021. Sau khi hoàn thành hạng mục cầu Nông Sơn và đường dẫn vào cầu (giai đoạn 1), tỉnh sẽ giao ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ và phân kỳ đầu tư phù hợp trong khả năng cân đối nguồn vốn của ngân sách các cấp.

Về mối quan tâm của cử tri Nông Sơn đến việc tiếp tục đầu tư mở các tuyến đường lâm sinh phục vụ nhân dân đi lại và khai thác rừng, UBND tỉnh cho hay, giai đoạn 2016 - 2020 đã giao Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường ô tô lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; trong đó dự kiến đầu tư tại huyện Nông Sơn 16,7km. Đến nay, đã thực hiện được 8,9km (xã Quế Lộc 6,3km, xã Quế Phước 1km, xã Quế Lâm 1,6km), phần còn lại không tiếp tục đầu tư do không thực hiện được công tác giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2021 - 2025, Sở NN&PTNT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thống nhất đề xuất dự án đầu tư đường ô tô lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Nông Sơn chỉ đạo các phòng chức năng tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của người dân và đề xuất kế hoạch thực hiện các tuyến đường ô tô lâm nghiệp để triển khai các bước chuẩn bị ngay khi kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 được trung ương phê duyệt.

TAGS