Ưu tiên bố trí vốn đối với dự án cấp thiết

CHÂU NỮ (tổng hợp) |

Tại các buổi tiếp xử tri của đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV, cử tri Quảng Nam kiến nghị nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, trong đó có nội dung đầu tư xây dựng cơ bản. Trên cơ sở đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh trả lời ý kiến cử tri về một số nội dung chính.

Cử tri đề nghị đầu tư xây dựng kè bờ biển Cửa Đại (Hội An). Ảnh: C.N
Cử tri đề nghị đầu tư xây dựng kè bờ biển Cửa Đại (Hội An). Ảnh: C.N

* Cử tri huyện Đại Lộc và huyện Duy Xuyên đề nghị xem xét ưu tiên đưa danh mục xây dựng cầu Phú Thuận bắc qua sông Thu Bồn (nối thôn Thuận Hòa, xã Đại Thắng, Đại Lộc với xã Duy Tân, Duy Xuyên) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và sớm xem xét bố trí, hỗ trợ nguồn vốn để triển khai thực hiện.

- Dự án cầu Phú Thuận đã được quy hoạch định hướng phát triển giao thông vận tải đến năm 2030 của tỉnh; các đơn vị, địa phương liên quan đã nghiên cứu, đề xuất đưa công trình này vào đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, có chủ trương xây dựng, trên cơ sở đó tham mưu phương án hỗ trợ và phân kỳ đầu tư phù hợp trong khả năng cân đối kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị trạm y tế xã

Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của các trạm y tế (TYT) xã, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Về vấn đề này, UBND cho biết: Theo báo cáo của Sở Y tế, giai đoạn 2012 - 2020, ngành đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị cho TYT xã, đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh theo phân tuyến của các TYT trên địa bàn toàn tỉnh. Riêng tại huyện Đại Lộc và Duy Xuyên, đã xây mới 17 trạm, nâng cấp 8 trạm. Năm 2019, ngành đầu tư hơn 1 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị mới cho TYT 4 xã: Duy Trung, Duy Nghĩa (Duy Xuyên), Đại Quang, Đại Hòa (Đại Lộc).

Ngành y tế đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và trình cấp có thẩm quyền đề nghị đầu tư cơ sở hạ tầng (xây mới 3 TYT: Đại Chánh, Đại Hiệp, Ái Nghĩa (Đại Lộc); sửa chữa, nâng cấp 5 TYT: Duy Vinh, Duy Thu (Duy Xuyên); Đại An, Đại Sơn, Đại Cường (Đại Lộc) và mua sắm trang thiết bị với mức bình quân 500 triệu đồng/TYT.

* Cử tri đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp cầu Khe Cát nối xã Đại Chánh với xã Đại Thạnh (Đại Lộc); cầu bản qua sông Thanh, cụm Pà Ting, thôn Tà Đắc và cầu bản qua suối Tà Bhing ra vùng sản xuất cụm Pà La, thôn A Liêng và cụm Pà Rồng, thôn Ga Lêê, xã Tà Bhing (Nam Giang).

- Theo cơ chế, các dự án nêu trên do cấp huyện quản lý, thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư cấp huyện; ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ đầu tư trong trường hợp đặc biệt cần thiết, được Tỉnh ủy hoặc HĐND tỉnh xét thấy cần thiết phải hỗ trợ đầu tư và có chủ trương thống nhất bằng văn bản. UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện Đại Lộc và Nam Giang kiểm tra tính cấp thiết của dự án, quy mô đầu tư để ưu tiên bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện.

* Cử tri đề nghị xem xét quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình: kè bờ tây sông Vu Gia (đoạn qua thị trấn Ái Nghĩa; đoạn từ thôn Hòa Hữu Tây đến thôn Dục Tịnh, xã Đại Hồng và đoạn từ Khe Đá thôn Lập Thuận đến đất sản xuất thôn Hà Vy (cũ), xã Đại Hồng thuộc huyện Đại Lộc); kè sông Thu Bồn (đoạn từ thôn Phú Xuân đến thôn Thuận Hòa, xã Đại Thắng, Đại Lộc); kè chống xói lở dọc sông Thu Bồn (đoạn từ thôn Thạnh Xuyên đi Tĩnh Yên, xã Duy Thu, Duy Xuyên) và kè bờ biển Cửa Đại, TP.Hội An.

- Tình hình sạt lở tại các tuyến kè sông trên địa bàn tỉnh làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và nguồn ngân sách tỉnh đang rất khó khăn nên việc đầu tư các công trình nêu trên chưa thực hiện được. UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổng hợp, kiểm tra thực địa, xem xét tính cấp thiết để xin vốn hỗ trợ của Trung ương và triển khai thực hiện khi có nguồn vốn. Riêng đối với kè bờ biển Cửa Đại: giai đoạn 2017 - 2019, đã xây dựng các tuyến kè khẩn cấp từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và ngân sách địa phương. Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại với kinh phí 300 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đang được thực hiện; tỉnh cũng đang xúc tiến dự án chống xói lở - bảo vệ bền vững bờ biển Hội An với kinh phí 1.128 tỷ đồng từ vốn vay và đối ứng ngân sách tỉnh.

TAGS