Ủy ban Bầu cử tỉnh họp phiên thứ nhất

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 3.2, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức phiên họp thứ nhất dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBBC tỉnh công bố Quyết định số 265 ngày 25.1.2021 của UBND tỉnh về việc thành lập UBBC ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

UBBC tỉnh có 31 đồng chí, gồm Chủ tịch UBBC tỉnh, 3 Phó Chủ tịch UBBC tỉnh và 27 thành viên Ủy viên UBBC tỉnh. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của UBBC tỉnh; thành viên là Ủy viên thường trực của UBBC được sử dụng con dấu của UBBC để thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo quy định.

Báo cáo dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người tham gia đại biểu HĐND tỉnh khóa X, theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, căn cứ theo quy định Quảng Nam được bầu 57 đại biểu HĐND tỉnh khóa X. 

Báo cáo về kế hoạch chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cho biết, dự kiến sẽ hiệp thương lựa chọn giới thiệu 91 người ứng cử để cử tri bỏ phiếu bầu chọn 57 người tham gia đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Trong khi đó, ĐBQH tỉnh khóa XV được bầu là 7 đại biểu (trong đó 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương; 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu).

UBND tỉnh dự kiến đề xuất UBBC tỉnh đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia ấn định 3 đơn vị bầu cử ĐBQH tại tỉnh Quảng Nam. Đồng thời dự kiến đề xuất UBBC tỉnh ấn định 23 đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử ở 18 huyện, thị xã, thành phố.

Kết luận phiên họp, đồng chí Phan Việt Cường đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan trong công tác tham mưu, chuẩn bị các nội dung phục vụ phiên họp thứ nhất của UBBC tỉnh theo đúng yêu cầu, nội dung đề ra.

Thống nhất nội dung đánh giá, tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu các thành viên được phân công phụ trách theo dõi chỉ đạo công tác bầu cử tại các địa phương căn cứ sự phân công của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, kế hoạch chung để đôn đốc, nhắc nhở, nắm tình hình triển khai hiệu quả.

Đồng thời nhấn mạnh, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử từ tỉnh đến địa phương phải nắm chắc các chủ trương, quy định pháp luật về bầu cử, xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai một cách chuyên nghiệp, khoa học, hiệu quả góp phần cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp…

TAGS