Xã Ninh Phước tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ I

V.A |

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Phước (Nông Sơn) vừa tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ I (nhiệm kỳ 2019 - 2024). 

Đại hội hiệp thương cử 33 thành viên tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ xã khóa I (nhiệm kỳ 2019 - 2024); hiệp thương cử ông Tô Văn Hoàng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Phước lâm thời tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Được biết, thực hiện Nghị quyết số 786 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Quế Ninh sáp nhập với xã Quế Phước (Nông Sơn) thành 1 đơn vị hành chính mới là xã Ninh Phước. Sau khi thành lập, xã Ninh Phước có tổng diện tích tự nhiên 61,6km2, dân số 4.847 người.

TAGS