Công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp được quan tâm
.
08:52 | 13/07/2017
Sáng 12.7, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.
.
.
.
 • Đổi mới từ xây dựng Đảng Đổi mới từ xây dựng Đảng
  09:27 | 26/06/2017
  Những năm qua, Đảng bộ xã A Tiêng (huyện Tây Giang) luôn quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng để xây dựng nông thôn mới.
  .
 • Nâng cao năng lực bí thư chi bộ
  09:25 | 26/06/2017
  Bí thư chi bộ là người chủ trì tổ chức đảng, đòi hỏi phải mẫu mực trong đạo đức, lối sống, uy tín trong công tác chuyên môn và nắm vững nguyên tắc hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Trong đó, vai trò người bí thư được thể hiện rõ nhất thông qua các hội nghị, sinh hoạt chuyên đề...
  .
 • Phát huy trách nhiệm đảng viên Phát huy trách nhiệm đảng viên
  08:40 | 23/06/2017
  Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ xã, phường trên địa bàn TP.Tam Kỳ đã tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.
  .
 • Đọc báo Đảng để xây dựng Đảng Đọc báo Đảng để xây dựng Đảng
  09:18 | 22/06/2017
  Ở tuổi 90, với 67 năm tuổi Đảng, ông Lê Tú (bí danh Lê Phương, thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) vẫn dành thời gian đọc báo Đảng, nghe đài, xem truyền hình mỗi ngày. Với ông Tú, qua đây để trau dồi kiến thức, rèn luyện sự minh mẫn lúc về già...
  .
 • Huyện ủy Thăng Bình: Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát Huyện ủy Thăng Bình: Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát
  09:23 | 07/06/2017
  Trong 10 năm qua (2007 - 2017), bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình đã triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhờ thế đã nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.
  .
 • Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
  08:35 | 06/06/2017
  Sáng 5.6, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 180 đảng viên đến từ 42 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
  .
 • Đổi mới sinh hoạt chi bộ Đổi mới sinh hoạt chi bộ
  09:23 | 01/06/2017
  Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) xác định.
  .
 • Phú Ninh khai trừ Đảng đối với 11 đảng viên
  08:18 | 25/05/2017
  Huyện ủy Phú Ninh vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 11 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 14 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng".
  .
 • Khung chuẩn mực cho Khối các cơ quan Khung chuẩn mực cho Khối các cơ quan
  09:10 | 18/05/2017
  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (gọi tắt: Đảng ủy Khối) vừa ban hành "Khung chuẩn mực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng" (gọi tắt: Khung chuẩn mực). Nhằm đi sâu hơn vào vấn đề, phóng viên Báo Quảng Nam có cuộc trao đổi với ông Phạm Sáu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xung quanh nội dung này.
  .
 • Cán bộ, đảng viên nói về Hội nghị Trung ương 5 khóa XII: Mong nghị quyết sớm đi vào cuộc sống Cán bộ, đảng viên nói về Hội nghị Trung ương 5 khóa XII: Mong nghị quyết sớm đi vào cuộc sống
  09:25 | 12/05/2017
  Hội nghị Trung ương 5, khóa XII (bế mạc chiều 10.5) đã bàn và thông qua nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Quan tâm đến nội dung của hội nghị lần này, nhiều cán bộ, đảng viên trong tỉnh kỳ vọng Nghị quyết Trung ương 5 sớm đi vào thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả.
  .
 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Nâng cao chất lượng chi bộ quân sự cấp xã Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Nâng cao chất lượng chi bộ quân sự cấp xã
  09:01 | 05/05/2017
  Toàn tỉnh hiện có 100% số xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự, trong đó 91,39% chi bộ có chi ủy.
  .
 • Cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu trong phòng chống tham nhũng, lãng phí
  08:58 | 25/04/2017
  Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết số 10/NQ-TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021.
  .
 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Bám sát thực tiễn Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Bám sát thực tiễn
  09:15 | 21/04/2017
  Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác quán triệt, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
  .
 • Mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn: Nhìn từ Đại Lộc Mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn: Nhìn từ Đại Lộc
  09:15 | 18/04/2017
  Các xã Đại An và Đại Quang (huyện Đại Lộc) là những địa phương mạnh dạn thực hiện "nhất thể hóa" chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Và qua thực tiễn cho thấy, mô hình này đem lại hiệu quả tích cực, mà những điển hình dưới đây là minh chứng.
  .
 • Phép thử từ nghị quyết của Tỉnh ủy Phép thử từ nghị quyết của Tỉnh ủy
  09:14 | 17/04/2017
  Một trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) xác định đó là đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng.
  .
 • Ban hành 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng
  09:02 | 17/04/2017
  UBND tỉnh đã có Quyết định số 831/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Chương trình hành động đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.
  .
 • Đưa nghị quyết vào cuộc sống: Bám thực tế, dựa sức dân Đưa nghị quyết vào cuộc sống: Bám thực tế, dựa sức dân
  10:12 | 12/04/2017
  Dù còn tồn tại trên một số mặt, nhưng với một xã vùng cao có quá nhiều khó khăn như Trà Sơn (huyện Bắc Trà My), những thành quả đạt được trong thời gian qua đáng được ghi nhận. Trên đường xây dựng nông thôn mới, những nghị quyết của Đảng đã bám sát cuộc sống, tranh thủ được sức dân.
  .
 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Chỉnh đốn Đảng, vì dân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Chỉnh đốn Đảng, vì dân
  09:17 | 05/04/2017
  Mục tiêu cuối cùng của công tác xây dựng Đảng là xây dựng một đội ngũ cán bộ, đảng viên giàu năng lực, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân. Vì lẽ đó, rất cần sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.
  .
 • Tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng: Kiên quyết xử lý, tạo dựng niềm tin Tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng: Kiên quyết xử lý, tạo dựng niềm tin
  09:02 | 31/03/2017
  THỰC hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 15.11.2006 của Tỉnh ủy, trong 10 năm qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc quyết liệt và đạt được kết quả tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng (PCTN).
  .
 • Làm, để dân tin Làm, để dân tin
  08:40 | 30/03/2017
  Bà Liễu ngừng tay, nói với chúng tôi, rằng mai này có con đường rộng cho con cháu đi, nhà cửa cũng sạch đẹp hơn thì tiếc gì mấy gốc cây. Bà Liễu còn tình nguyện phá dỡ một góc tường nhà ở để nhường đất cho chủ trương xây dựng nông thôn mới.
  .
 • Đồng hành với Đảng Đồng hành với Đảng
  09:07 | 22/03/2017
  Chúng tôi đang nói đến câu chuyện của những người làm công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng và kiểm tra của Đảng, bởi để có một Quảng Nam nhiều thành tựu như hôm nay, có sự đóng góp không nhỏ của họ.
  .
 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Thiết thực, phù hợp từng loại hình Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Thiết thực, phù hợp từng loại hình
  08:41 | 09/03/2017
  Thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập thể Đảng ủy xã Quế Trung được Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn gợi ý kiểm điểm 3 nội dung.
  .
 • Chú trọng phát hiện nhân tố tích cực
  08:39 | 09/03/2017
  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặt ra yêu cầu về tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong đó cần hết sức coi trọng việc phát hiện nhân tố tích cực để biểu dương, nhân rộng.
  .
 • Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
  08:27 | 02/03/2017
  Hôm qua 1.3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho cán bộ UBKT các huyện, thị, thành phố. Tại điểm cầu của tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Xuân Vinh chủ trì hội nghị.
  .
 • Quế Sơn quán triệt, triển khai Nghị quyết số 05 và 06 của Hội nghị Trung ương 4
  08:39 | 28/02/2017
  Ngày 27.2, huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 05 và Nghị quyết 06 của Hội nghị Trung ương 4 cho 120 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.
  .
 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Ghi nhận ở Tam Kỳ Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Ghi nhận ở Tam Kỳ
  09:40 | 24/02/2017
  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các tổ chức đảng ở TP.Tam Kỳ đã chú trọng triển khai quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng thời tập trung kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của nghị quyết.
  .
 • Đại Lộc trẻ hóa cán bộ Đại Lộc trẻ hóa cán bộ
  09:58 | 21/02/2017
  Những năm gần đây, Huyện ủy Đại Lộc đã có những cách làm hay, nhằm từng bước chuẩn hóa, trẻ hóa và nâng cao tỷ lệ nữ trong đội ngũ cán bộ từ huyện tới cơ sở.
  .
 • Giữ vững lời thề đảng viên Giữ vững lời thề đảng viên
  09:01 | 10/02/2017
  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mỗi đảng viên trước hết hãy giữ vững và thực hiện đúng lời thề khi vào Đảng.
  .
 • Tự làm mình trong sạch Tự làm mình trong sạch
  06:54 | 30/01/2017
  (Xuân Đinh Dậu) - Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ ra cụ thể những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải tự soi mình, từ đó mà uốn nắn, tu dưỡng, rèn luyện để khắc phục, tiến bộ.
  .
 • Khởi đầu từ xây dựng Đảng Khởi đầu từ xây dựng Đảng
  13:04 | 24/01/2017
  (Xuân Đinh Dậu) - Ông Bùi Thế Văn - nguyên Trưởng phòng Tổ chức cơ sở đảng (giai đoạn 1997-2008) Ban Tổ chức Tỉnh ủy vẫn nhớ như in những câu chuyện về công tác đảng trong giai đoạn đầu đầy khó khăn thử thách của một tỉnh mới tái lập.
  .
 • Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng: Ngăn ngừa sai phạm Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng: Ngăn ngừa sai phạm
  08:51 | 19/01/2017
  Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2016, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát khá đồng bộ, số lượng và chất lượng được nâng lên rõ rệt.
  .
 • Tam Kỳ đạt nhiều kết quả từ "Năm nâng cao chất lượng chi bộ - 2016"
  18:42 | 15/01/2017
  (QNO) - Thành ủy Tam Kỳ vừa tổ chức tổng kết "Năm nâng cao chất lượng chi bộ - 2016". Thực hiện "Năm nâng cao chất lượng chi bộ - 2016" đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố.
  .
 • Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam được công nhận "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu"
  08:30 | 13/01/2017
  Ngày 12.1, Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
  .
 • Huyện ủy Đại Lộc tổng kết công tác xây dựng Đảng Huyện ủy Đại Lộc tổng kết công tác xây dựng Đảng
  18:33 | 10/01/2017
  (QNO) - Ngày 9.1, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
  .
 • Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Từ khâu giáo dục chính trị Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Từ khâu giáo dục chính trị
  09:28 | 09/01/2017
  Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng hiện nay. Do vậy, việc tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng được xác định phải luôn chú trọng đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, bám sát yêu cầu thực tiễn…
  .
 • Ngành tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2016
  08:33 | 11/01/2017
  Sáng qua 10.1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017. Các đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
  .
 • Trăn trở của một đảng viên
  07:55 | 02/04/2007
  Năm năm liền giữ vững danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh, đối với xã sát biên giới Lào như Ch'ơm (Tây Giang) là điều đáng ghi nhận. Nhưng làm thế nào để đồng bào mình bớt nghèo thì theo Riah Đươm - Bí thư Đảng ủy xa, vẫn “còn loay hoay mãi”.
  .
 • Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên
  08:25 | 09/04/2007
  Trong di sản tư tưởng của mình, Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng các thế hệ thanh niên cách mạng. Người chỉ rõ: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết" (Di chúc).
  .
 • Tiên Phước: Cần nâng cao tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng
  10:07 | 16/04/2007
  LTS: Như Báo Quảng Nam đã phản ánh trong số ra gần đây, với chủ trương phân công các ủy viên ban thường vụ huyện ủy trực tiếp xuống cơ sở trong ngày thứ tư của tuần cuối tháng, thời gian qua, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Tiên Phước đã được phát huy có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong
  .
 • Đảng bộ Bưu điện Quảng Nam: Chăm lo công tác phát triển đảng viên Đảng bộ Bưu điện Quảng Nam: Chăm lo công tác phát triển đảng viên
  15:49 | 24/04/2007
  Những năm qua, Bưu điện Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng kể trong hoạt động kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Trong sự thành công ấy, trước hết phải kể đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và nỗ lực rất lớn của các đảng viên trong đơn
  .
 • Thực hành dân chủ là “chìa khoá vạn năng”
  09:41 | 07/05/2007
  Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo vun trồng “cây dân chủ”. Tư tưởng của Bác về dân chủ được đề cập trong những ví dụ lấy từ cuộc sống rất cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ.
  .
 • Chi bộ Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm: Phát triển đảng viên trẻ, tạo nguồn cho tương lai Chi bộ Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm: Phát triển đảng viên trẻ, tạo nguồn cho tương lai
  09:42 | 14/05/2007
  Cách đây 5 năm, khi mới thành lập Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, chi bộ nhà trường chỉ có 6 đảng viên. Nhờ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng trường lớp bằng cách phát huy dân chủ trong hội họp, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình,
  .
 • Toàn Đảng kết nạp 187.179 đảng viên
  07:29 | 15/05/2007
  Ngày 14-5, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương thông báo: Năm 2006, cả nước có 33.486 tổ chức cơ sở đảng kết nạp đảng viên với 187.179 đồng chí, tăng 10,46% so với năm trước, nâng tổng số đảng viên trong tòan Đảng lên gần 3,2 triệu đảng viên.
  .
 • Đảng ủy Dân Chính Đảng Quảng Nam: Trao Huy hiệu Đảng và phát thẻ đảng viên đợt 19-5
  02:00 | 18/05/2007
  Ngày 17- 5, Đảng ủy Dân Chính Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và phát thẻ đảng viên đợt 19-5-2007 cho 196 đảng viên đang sinh hoạt ở 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Bí thư Tỉnh ủy Vũ Ngọc Hoàng đến dư.
  .
 • Trao tặng 5.115 Huy hiệu Đảng
  08:45 | 21/05/2007
  Nhân Kỷ niệm 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả tỉnh đã tổ chức trao tặng 5.115 Huy hiệu Đảng các loại. Trong đó, có 4.988 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 98 Huy hiệu 40 năm, 22 Huy hiệu 50 năm và 7 Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Các đơn vị có số lượng Huy hiệu Đảng nhiều nhất là : Điện Bàn (880), Quế Sơn (475), Tam Kỳ (437), Thăng
  .
 • Cần thực hiện tốt quyền được thông tin của đảng viên
  08:53 | 28/05/2007
  Thực hiện quy định tại điều 3, Điều lệ Đảng, thời gian qua, nhiều cấp ủy đảng đã làm tốt công tác thông tin cho đảng viên, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng: giúp tổ chức đảng và đảng viên vững mạnh về chính trị, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng
  .
.
.
.