Toàn Đảng kết nạp 187.179 đảng viên

;
Thứ Ba, 15/05/2007, 07:29 [GMT+7]

Ngày 14-5, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương thông báo: Năm 2006, cả nước có 33.486 tổ chức cơ sở đảng kết nạp đảng viên với 187.179 đồng chí, tăng 10,46% so với năm trước, nâng tổng số đảng viên trong tòan Đảng lên gần 3,2 triệu đảng viên.

Số đảng viên mới kết nạp là phụ nữ, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, người dân tộc thiểu số, người có đạo, cán bộ, công chức, công nhân, người lao động trong các thành phần kinh tế, sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên đều tăng so với năm 2005. Đáng chú ý, trong số đảng viên mới kết nạp có 119.756 đồng chí tuổi đời từ 18 đến 30 tuổi (chiếm 64%), 64.794 đồng chí có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học.

Theo TTXVN

.
.
.
.
.